Curriculumontwikkeling

Alle mbo-instellingen werken aan de invoering van de herziene kwalificatiestructuur. Daarbij focussen ze zich niet alleen op het herijken van de curricula. Veel scholen grijpen het proces aan voor verbetering: wat gebeurt er in onze regio, wat kunnen we met andere opleidingen oppakken en hoe kunnen we de kwaliteit van ons onderwijs verder verhogen? De training Curriculumontwikkeling geeft scholen handvatten om een krachtig en innovatief curriculum te bouwen.

Inhoud
Dag 1 – Kennismaken en basis van curriculumontwerp
 • Verkennen van de ontwikkelopdracht
 • CINOP-methodiek voor herontwerpen van curricula
 • Inventariseren ingrediënten voor het nieuwe curriculum (stap 1 en 2)
 • Implicaties nieuwe kwalificatiedossiers

Dag 2 – Creatief werken aan het grofontwerp
 • Aan de slag met stap 3 van de CINOP-methodiek: opstellen van het grofontwerp, met aandacht voor:
  • configuraties(positionering basis-, profiel en keuzedeel)
  • examenmodel
  • positionering BPV
  • didactisch model
  • begeleidingsmodel
  • positionering van taal en rekenen
 • Ontwerpen van verschillende scenario’s met de nieuwe kwalificatiedossiers
 • Meenemen van het eigen team
Dag 3 – Klaar voor de start!
 • Afronding grofontwerp: aanscherpen op basis van reacties eigen team
 • Logistieke consequenties van het ontwerp
 • Kwaliteitscheck uitvoeren op het ontwerp

Voor wie is de training?

Managers, docenten en ontwikkelaars die aan de slag willen met herontwerp en curriculumontwikkeling. Voor een optimaal rendement:
 • vervult u binnen het team een rol als curriculumontwikkelaar, zowel inhoudelijk als procesmatig;
 • is de opdracht met betrekking tot het ontwikkelen van curricula helder;
 • beschikt u over informatie met de kaders en uitgangspunten van uw organisatie vanuit de verschillende niveaus;
 • kunt u tussen de bijeenkomsten door een vertaalslag maken naar uw eigen praktijk.

Duur van de training
3,5 dag. De totale studiebelasting bedraagt circa 50 uur, bestaande uit 25 uur voor vier bijeenkomsten en circa 25 uur voor opdrachten en het maken van de vertaalslag binnen de eigen organisatie.

Kosten
€ 7.800,- per groep (maximaal 15 deelnemers), btw-vrij.

Wat levert het op?
In een krachtig en innovatief curriculum komt de samenhang tussen vakken, synergie met andere opleidingen en niveaus, differentiatie & maatwerk en een goede afstemming met het (regionale) werkveld optimaal tot uitdrukking. In de training leren managers, docenten en ontwikkelaars regie te voeren over het proces rondom het (her)ontwerpen van curricula.Werkwijze
De deelnemers werken met eigen casuïstiek. Uiteraard reiken wij hierbij diverse theoretische kaders, mogelijke scenario’s, praktijkvoorbeelden, handvatten en tools aan voor het ontwikkelen van een krachtig en innovatief curriculum.

Nazorg
Een maand na de laatste bijeenkomst is er een terugkommiddag. We blikken terug op de training en wisselen ervaringen uit. Ook krijgen de deelnemers aanvullende adviezen, tips en tricks. Leidinggevenden van de deelnemers zijn hierbij van harte welkom.

Bewijs van deelname
Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname, mits voldaan is aan het volgende:
 • De deelnemer is 100% aanwezig bij de fysieke bijeenkomsten.

Contact
Neem contact op met 073-6800800 of e-mail naar sbeugel@cinop.nl.
Zoeken

Contactpersoon

 Sandra Beugel
Sandra Beugel
Managing consultant
06-51347470

Socialize met CINOP