Onderwijslogistiek

De invoering van de herziene kwalificatiestructuur in het mbo laat menig docent of onderwijsmanager flink zweten. Zeker de invoering van de keuzedelen kan zorgen voor hoofdbrekens in de onderwijswijslogistiek. Want hoe organiseren we dat op een slimme manier? In deze training leert u hoe u de keuzedelen met behulp van onderwijslogistiek optimaal kan inrichten: flexibiliteit voor de student, zonder de haalbaarheid en uitvoerbaarheid uit het oog te verliezen.

Inhoud
Tijdens de training komen de volgende vragen/onderwerpen aan bod:
 • Wat is onderwijslogistiek? Wat kenmerkt mijn logistieke vraagstuk(ken)?
 • Tegen welke logistieke knelpunten loop je aan bij het organiseren van keuzedelen?
 • Welke scenario’s zijn er om deze knelpunten te voorkomen?
 • Welke oplossingsmogelijkheden zie ik voor mijn logistieke vraagstuk?
 • Welk advies kan ik geven om de invoering van keuzedelen aan te pakken?

In de training staat het analyseren van logistieke knelpunten binnen de eigen praktijk, het zoeken naar oplossingsrichtingen (aan welke knoppen kun je draaien) en het rekening houden met verschillende belangen binnen de organisatie centraal. Vanzelfsprekend gaan we uitgebreid in op de keuzedelen.

Voor wie is de training?

De training is gericht op (LC/LD-)docenten met een ontwikkeltaak, projectleiders IHKS, beleidsadviseurs keuzedelen en opleidingsmanagers. In verband met de inhoud/opzet is het belangrijk dat deelnemers een nauwe verbinding hebben met het onderwijs in de praktijk. Ook dat er vanuit het team een opdracht ligt om een onderwijslogistiek vraagstuk te verbeteren is randvoorwaardelijk voor deelname.

Duur van de training
Het programma beslaat vier dagen:
 • Dag 1: Verkennen: kennismaking, verkennen casuïstiek van de deelnemers, onderwijslogistiek: de basis (deel 1).
 • Dag 2: Focus bepalen: best practices, onderwijslogistiek: verdieping (deel 2), werken aan eigen casus, scenariodenken.
 • Dag 3: De diepte in: collegiale feedback casus, theoretisch kader (deel 3), werken aan eigen casus.
 • Dag 4: Delen: finetuning eigen casus, professionele dialoog, eindpresentatie.
 • De totale studiebelasting bedraagt 32 uur voor vier bijeenkomsten en circa 20 uur voor zelfstudie en het maken van de vertaalslag binnen de eigen organisatie.

Kosten
€ 8.400,- per groep (maximaal 15 deelnemers), btw-vrij.

Wat levert het op?
Inzicht in het efficiënt en effectief organiseren van opleidingen, inclusief keuzedelen. Op het einde van de training heeft u uw casus in het organiseren van keuzedelen grondig verkend en beschikt u over een advies voor uw team/leidinggevende hoe dit vraagstuk binnen de eigen school/opleiding aan te pakken

Werkwijze
In de training onderwijslogistiek staat het analyseren van logistieke knelpunten binnen de eigen praktijk, het zoeken naar oplossingsrichtingen (aan welke knoppen kun je draaien) en het rekening houden met verschillende belangen binnen de organisatie centraal. Vanzelfsprekend gaan we uitgebreid in op de keuzedelen.

De training bevat een stevige inhoudelijke basis, waarbij diverse concepten aan bod komen, die u vertaalt naar de praktijk. Als eindresultaat werken de deelnemers toe naar het opleveren van een advies voor hun leidinggevende(n) en/of team(s) hoe de onderwijslogistiek binnen de eigen school verbeterd kan worden. We kunnen de training inzetten om logistieke oplossingen te zoeken binnen een team, maar ook binnen een afdeling, cluster of locatie. Het denken in mogelijkheden voert de boventoon in plaats van ‘het is roostertechnisch niet mogelijk’. Daarnaast leggen we de verbinding met de didactische visie van een team of organisatie, om deze zoveel mogelijk te ondersteunen met onderwijslogistiek.

Nazorg
Na afloop evalueert de trainer met de deelnemers het leerproces en de opbrengst. Een overzicht van alle evaluaties wordt teruggekoppeld aan de opdrachtgever.

Bewijs van deelname
Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname, mits voldaan is aan het volgende:
 • Alle opdrachten voorafgaand aan dag 1 dienen gemaakt en ingeleverd te zijn.
 • De deelnemer is 100% aanwezig bij de fysieke bijeenkomsten.

Contact
Neem contact op met 073-6800800 of e-mail naar cinopacademie@cinop.nl.
Zoeken

Contactpersoon

 Rena Punt
Rena Punt
Managing consultant
06-51811461

Socialize met CINOP