Studeren met een functiebeperking (basistraining)

Drie op de tien studenten heeft een functiebeperking. Een deel van deze groep wordt hierdoor tijdens zijn studie belemmerd. Dit is niet altijd duidelijk voor docenten en begeleiders. Voor de student geldt dat hij soms onvoldoende op de hoogte is wat de onderwijsinstelling voor hem kan betekenen als het bijvoorbeeld gaat om begeleiding en voorzieningen.

Inhoud
Onderwerpen die aan bod komen zijn:
  • feiten en cijfers over studeren met een functiebeperking;
  • de belangrijkste belemmeringen en mogelijke oplossingen;
  • signalering;
  • beeldvorming.

Voor wie is de training?
De training is voor docenten, startende studieloopbaanbegeleiders en andere professionals die zich bezighouden met de begeleiding van studenten en graag basiskennis op willen doen over studeren met een functiebeperking.

Duur van de training
Een dagdeel.

Kosten
€ 1.500,- per groep (maximaal 15 deelnemers), btw-vrij.

Wat levert het op?
Deelnemers vergroten hun kennis over functiebeperkingen en de als gevolg hiervan mogelijke belemmeringen. Hierdoor zijn zij sneller in staat te signaleren dat een student belemmeringen ervaart in zijn studie. Ook zijn de deelnemers na het volgen van de training beter toegerust om studenten te ondersteunen en/of door te verwijzen.

Werkwijze
Tijdens deze training gaan deelnemers aan de slag met de basis: waar hebben studenten met een functiebeperking recht op, wat zijn hun belangrijkste belemmeringen en hoe kan onderwijs (met zo min mogelijk extra tijd en geld) zó worden ingericht dat ze minder vaak vastlopen?
Deze training bestaat uit een combinatie van theorie, praktische voorbeelden en zelf aan de slag gaan met eigen casuïstiek.

Nazorg
Na afloop evalueert de trainer het leerproces en de opbrengst. Deze evaluatie wordt teruggekoppeld aan de opdrachtgever.

Bewijs van deelname
Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname, mits voldaan is aan het volgende:
  • De deelnemer is 100% aanwezig bij de fysieke bijeenkomsten.

Wellicht ook interessant

Naast de basistraining over studeren met een functiebeperking is er ook een verdiepende training van een dag.

Contact
Sietske.sportel@handicap-studie.nl, 073-6800783.
Zoeken

Socialize met CINOP