Didactiek rekenonderwijs: basis en verdieping

Wat verstaan we onder realistisch en traditioneel rekenen en welke didactische principes liggen hieraan ten grondslag? In hoeverre zijn de gehanteerde didactische principes van invloed op leerprestaties van studenten? Hoe worden studenten gestimuleerd om stapjes te maken binnen de verschillende leerlijnen zodat zij hun inzicht vergroten? Hoe worden studenten gestimuleerd om analytische en oplossingsgerichte vaardigheden te ontwikkelen voor het oplossen van contextrijke rekenopgaven? Allemaal vragen die in deze training aan bod komen.

Inhoud
In deze training maakt u kennis met verschillende didactische visies op het gebied van het vak rekenen. Naast algemene didactiek wordt de didactiek en bijhorende leerlijn per (reken)domein behandeld. Per domein gaan we in op de volgende vragen:
  • Hoe zien de leerlijnen er uit?
  • Welke didactische modellen, materialen en strategieën kunnen worden ingezet?
  • Hoe worden studenten uitgedaagd en gestimuleerd om op een volgend denkniveau te komen?
  • Foutenanalyse en instructie; welke oorzaken zijn er voor fouten en hoe wordt de begeleiding hierbij aangesloten?
  • Verbreden van het rekenen in de les naar functioneel rekenen in het dagelijks leven en de beroepspraktijk. Hoe wordt de verbinding gemaakt? Welke materialen worden gebruikt?

Voor wie is de training?
Docenten rekenen in het mbo.

Duur van de training
4 tot 6 dagdelen.

Kosten
€ 1.500,- per dagdeel per groep (maximaal 15 deelnemers), btw-vrij.

Wat levert het op?
De training biedt inzicht in de didactische principes die aan verschillende rekenvisies ten grondslag liggen. Met dit denkkader kunnen deelnemers het eigen handelen beter sturen en ontwikkelingen in perspectief plaatsen. Door kennis van de verschillende rekendomeinen krijgen de deelnemers beter zicht in de opbouw hiervan. Ze kunnen hierdoor beter keuzes maken ten aanzien van de lesinhoud, begeleiding en inzet van didactische hulpmiddelen en modellen die passen bij het niveau en de vragen van de studenten. Verder wordt het rekenkundig inzicht verbreed en reiken wij handvatten aan om dat bij de studenten te stimuleren.

Werkwijze
De training bevat presentaties afgewisseld met verrassende filmpjes en invalshoeken. Daarnaast zijn er aan de praktijk ontleende rekenopdrachten die plenair, individueel of in duo’s gemaakt worden (zowel tijdens de trainingen als thuis).

Nazorg
Na afloop evalueert de trainer met de deelnemers het leerproces en de opbrengst. Deze evaluatie wordt teruggekoppeld aan de opdrachtgever.

Bewijs van deelname
Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname, mits voldaan is aan het volgende:
  • De deelnemer is 100% aanwezig bij de fysieke bijeenkomsten.

Informatie en aanmelding

Neem contact op met 073-6800800 of e-mail naar cinopacademie@cinop.nl.
Zoeken

Contactpersoon

 Rena Punt
Rena Punt
Managing consultant
06-51811461

Socialize met CINOP