Zelfevaluatie onderwijsteams

In de afgelopen jaren is het onderwijsteam in het mbo een steeds centralere en autonomere rol gaan spelen. Teams zijn in toenemende mate zelf verantwoordelijk voor niet alleen de kwaliteit van het onderwijs, maar ook van de kwaliteitszorgcyclus daaromheen. Een mbo-onderwijsteam anno nu heeft een eigen visie, een eigen plan, en houdt zelf de vinger aan de pols wat betreft voortgang, behaalde resultaten en verbeterpunten van het eigen functioneren. Ook contacten met stakeholders en het positioneren van de eigen opleiding is een verantwoordelijkheid van het team. Hoe ben je als team nu zeker ervan dat je doet wat je moet doen? Dat je voldoet aan alle eisen en plichten die de wet stelt? Hoe toon je dat aan? En wanneer is het voldoende aangetoond? En hoe bouw je dit in in je pdca-cyclus? CINOP heeft een zelfevaluatie ontwikkeld voor onderwijsteams, waarin aan de hand van stellingen alle eisen van het nieuwe inspectiekader worden getoetst.

Inhoud
In deze training gaat het team aan de slag met de zelfevaluatie voor onderwijsteams van CINOP.

Deze zelfevaluatie is volledig ingericht in de lijn van het nieuwe kader van de onderwijsinspectie dat vanaf augustus 2018 van start gaat. De zelfevaluatie is opgebouwd uit stellingen die het onderwijsteam kan beantwoorden met “ja” of “nee”. Bij het invullen van alle stellingen wordt de volledige lading van het kader gedenkt. Ook kan men aan de indeling zien over welk aspect van het inspectiekader het gaat.

Een voorbeeld:
OP2 Ontwikkeling en Begeleiding
1Begeleiding en informatie voorafgaand aan opleiding
  • De voorlichting stelt de student in staat een passende keuze te maken.
  • Het onderwijsprogramma is tijdig en voor aanvang van opleiding bekend.
De zelfevaluatie kan dienen als onderdeel van de pdca-cyclus van het team. Bij het invullen van de stellingen vraagt het team zich niet alleen af “is het in orde?” maar stelt altijd de bijbehorende vraag: “waaruit blijkt dat?”.
Het invullen van de evaluatie geeft zodoende niet alleen een beeld van de verbeterpunten van het team, maar leveren tevens een totaalverantwoording van de onderwijskwaliteit en opbrengsten van het team, waardoor de borging van de kwaliteit kan worden aangetoond.

Voor wie is de training?
De training is bedoeld voor onderwijsteams in het mbo.

Duur van de training
De training duurt 1 dag.

Kosten
€ 2.100,- per dag / per groep (maximaal 15 deelnemers), btw-vrij.

Wat levert het op?

Het doorlopen van de zelfevaluatie levert een onderwijsteam het volgende op:
  • Het team is op de hoogte van de eisen van inspectie.
  • Het team is op de hoogte van de mate waarin het aan deze eisen voldoet.
  • Het team kan aantonen waarom het (al dan niet) aan de eisen voldoet .
  • Het team heeft helder overzicht van verbeterpunten.
  • Ieder teamlid is op de hoogte van de stand van zaken van het team, zijn onderwijskwaliteit en de verbeterpunten.
  • Versterking van kwaliteitsborging en kwaliteitscultuur van het team.

Werkwijze
Doordat het team gezamenlijk werkt aan het invullen van de evaluatie, is het een mooi middel om de kwaliteitscultuur van het team te versterken. Ieder teamlid is even weer aangescherpt over waar het team staat, en wat het te doen heeft.

Nazorg
Na afloop evalueert de trainer met de deelnemers het leerproces en de opbrengst. Een overzicht van alle evaluaties wordt teruggekoppeld aan de opdrachtgever.

Bewijs van deelname
Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname, mits voldaan is aan het volgende:
  • De deelnemer is 100% aanwezig bij de fysieke bijeenkomst.

Wellicht ook interessant
Aansluitend bij kwaliteitszorg, het nieuwe inspectiekader en onderwijsteams bieden wij ook aan: “Introductie nieuw onderzoekskader inspectie”.

Informatie en aanmelding
Neem contact op met 073-6800800 of e-mail naar cinopacademie@cinop.nl.
Zoeken

Contactpersoon

 Rena Punt
Rena Punt
Managing consultant
06-51811461

Socialize met CINOP