Examenaudits opzetten en uitvoeren

Eén van de middelen die ingezet kunnen worden om kwaliteit van de examinering te borgen, is het uitvoeren van een interne audit. Hierbij wordt de examenorganisatie tegen het licht gehouden. Voldoet het aan de eigen kwaliteitsstandaarden en – bijvoorbeeld – het onderzoekskader van de Inspectie? Een interne audit kan naast zelfevaluatie een mooi beeld geven van de sterktes en zwaktes van de examenorganisatie. Deze training helptbij het opzetten en uitvoeren van een examenaudit.

Inhoud
In de tweedaagse training komen de volgende onderwerpen aan bod:
 • Wat is kwaliteit en wat zijn onze kwaliteitsstandaarden voor examinering?
 • Algemene landelijke en toetstechnische kwaliteitsstandaarden.
 • Het ontwikkelen van auditmethoden en –instrumenten.
 • Rol, taken en kwaliteiten van de auditor.
 • Valkuilen van de auditor.
 • Het organiseren en plannen van een interne audit.
 • Uitvoeren van een audit: documentenanalyse, gesprekken voeren, observeren.
 • Analyseren van gegevens en opstellen auditrapport.
 • Terugkoppeling van de uitkomsten richting betrokkenen.

Voor wie is de training?
Interne en externe auditors, of betrokkenen bij de opzet van een audit in het mbo. Bijvoorbeeld examenfunctionarissen, beleidsmedewerkers, zzp’ers.

Duur van de training
2 dagen.

Kosten
€ 4.200,- per groep (maximaal 15 deelnemers), btw-vrij.

Wat levert het op?
De training maakt de deelnemers deskundig in het hanteren van de interne kwaliteits-standaarden en het onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs. De deel-nemers weten hoe ze een examenaudit op kunnen zetten. Zij hebben kennis van methoden en instrumenten en ontwikkelen vaardigheden zoals gesprekstechnieken, interviewen en rapporteren. Ook krijgen zij praktische handvatten mee voor de uitvoering van een audit.

Werkwijze
Tijdens de training leren de deelnemers samen. Zij werken op basis van praktische opdrachten aan het vergroten van de individuele en gemeenschappelijke vaardig-heden. De praktische opdrachten worden ondersteund door theorie. Tijdens de leer-gang werken de deelnemers (bij voorkeur) met materiaal van de instelling, zoals eigen auditinstrumenten. Tussen iedere bijeenkomst wordt een huiswerkopdracht meegegeven.

Nazorg
Na afloop evalueert de trainer met de deelnemers het leerproces en de opbrengst. Deze evaluatie wordt teruggekoppeld aan de opdrachtgever.

Bewijs van deelname
Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname, mits voldaan is aan het volgende:
 • Alle opdrachten voorafgaand aan dag 1 dienen gemaakt en ingeleverd te zijn.
 • De deelnemer is 100% aanwezig bij de fysieke bijeenkomsten.

Wellicht ook interessant

Naast deze training kunnen wij ook ondersteunen in:
 • opzetten en uitvoeren van (lerende) audits rondom examinering;
 • coaching on the job van ontwikkelaars van audits;
 • coaching on de job van auditoren;
 • advies aan teamleiders en directie over de inzet van een audit als onderdeel van een groter kwaliteitsplan.

Contact
Neem contact op met 073-6800800 of e-mail naar cinopacademie@cinop.nl.
Zoeken

Contactpersoon

 Rena Punt
Rena Punt
Managing consultant
06-51811461

Socialize met CINOP