Examencommissie: aan de slag (basistraining)

Een mbo-instelling moet er op kunnen vertrouwen dat alle regelingen ten aanzien van examinering zorgvuldig worden toegepast. De examencommissie speelt daarbij een belangrijke rol: zij is verantwoordelijk voor de borging van het gehele examenproces. De leden van de examencommissie dienen kennis te hebben van de interne en externe kaders en zijn in staat om na te gaan in hoeverre deze kaders gevolgd worden. Verder moeten zij weten wat de eisen voor de exameninstrumenten zijn, bekend zijn met het bewaken van proces/productkwaliteit en de dagelijkse gang van zaken binnen de commissie kunnen overzien.

Inhoud
In deze tweedaagse basisscholing maakt de examencommissie kennis met de eigen examenorganisatie en vergelijkt zij de stappen uit het handboek examinering met de uitvoering in de dagelijkse praktijk. Aan bod komen onder meer:
  • De Procesarchitectuur examinering (de examencyclus als geheel).
  • Onderzoekskader mbo 2017 en overige relevante wettelijke kaders met betrekking tot examinering.
  • De regeling van de examinering door de instelling (handboek examinering).
  • De taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie.
  • Het bewaken van proces- en productkwaliteit (stappenplannen en borging kwaliteit).
  • Behandeling van bezwaren, fraude, klachten, vrijstelling en dergelijke.
  • Evalueren en bijstellen van procedures en examens.

Voor wie is de training?
Leden van een startende (nieuw opgerichte) examencommissie, die weinig ervaring (kennis en kunde) hebben met het thema examinering en de borging van het gehele examenproces. Geadviseerd wordt om deze basisscholing te volgen met de gehele examencommissie.

Duur van de training
2 hele dagen.

Kosten
€ 4.200,- per groep (maximaal 15 deelnemers), btw-vrij.

Wat levert het op?

De basisscholing draagt bij aan inzicht in het functioneren van de examencommissie en kennis van de regelingen rondom examinering. De taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie worden praktisch uitvoerbaar geformuleerd voor de school, zodat iedereen inzicht krijgt in de eigen rol en de samenhang. Er komt structuur in de verschillende werkzaamheden, inzicht in diverse regelingen en eenduidigheid in de communicatie.

Werkwijze
Tijdens de bijeenkomsten werken de deelnemers interactief in groepjes aan concrete opdrachten. Er wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de eigen kaders van de instelling. De trainer stemt op de eerste dag de leerdoelen af en scherpt indien nodig op basis hiervan het programma aan. De trainer begeleidt het hele proces van ontwikkelen en beoordelen en geeft feedback om zo veel mogelijk rendement te halen.

Nazorg
De training wordt tussentijds geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. De eindevaluatie wordt met de opdrachtgever besproken.

Bewijs van deelname
Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname, mits voldaan is aan het volgende:
  • Alle opdrachten voorafgaand aan dag 1 dienen gemaakt en ingeleverd te zijn.
  • De deelnemer is 100% aanwezig bij de fysieke bijeenkomsten.

Contact
Neem contact op met 073-6800800 of e-mail naar cinopacademie@cinop.nl.
Zoeken

Contactpersoon

 Rena Punt
Rena Punt
Managing consultant
06-51811461

Socialize met CINOP