Construeren examens (kwalificatiedossier en/of keuzedeel)

Aan het ontwikkelen van examens voor kwalificatiedossier en/of keuzedelen gaat een belangrijke vraag vooraf: ontwikkelen we de examens zelf, kopen we examens in of ontwikkelen we ze samen met andere scholen? Gelet op de huidige ontwikkelingen kan het noodzakelijk zijn om zelf binnen uw school valide, betrouwbare en transparante examens te construeren. Dit is een vak apart. In deze training leert de deelnemer hoe je vanuit het kwalificatiedossier en/of keuzedeel tot een examen kan komen op basis van actuele ontwikkelingen, wettelijke kaders, onderwijskundige theorie en de eigen (instellings)kwaliteitseisen. Op verzoek kan de training via blended learning worden ingestoken.

Inhoud
De deelnemers gaan aan de slag met voorbereidende en tussentijdse opdrachten. Al dan niet met behulp van een Elektronische Leeromgeving (ELO).
In deze tweedaagse training komen de volgende onderwerpen aan bod:
 • Visie op examinering en kwaliteit van examens.
 • Verkenning van landelijke kaders, algemene toetstechnische kwaliteitseisen, betrokkenheid werkveld.
 • De eigen instellings- of beroeps- of afdelingskwaliteitseisen. Bijvoorbeeld zoals opgesteld in het handboek examinering.
 • Het vertalen van het kwalificatiedossier en/of keuzedeel naar een exameninstrument: het construeren van een proeve, praktijkexamen of portfolio of presentatie of gesprek of schriftelijke examens. De deelnemer gaat te werk volgens de landelijke handreikingen.
  Aan bod komt o.a.:
  • examenmatrijzen;
  • van kennis, vaardigheden en gedragscomponenten naar beoordelingscriteria, antwoordenmodel, normering en cesuur;
  • beschrijven van afnamecondities;
  • instructie voor de kandidaten;
  • handleiding voor de beoordelaars.
 • Het evalueren van de kwaliteit (en bijstellen) van ontwikkelde examens.
 • Reflecteren op de eigen competenties en valkuilen.

Voor wie is de training?

Onderwijs- en examenprofessionals in het mbo.
De training gaat over beroepsgerichte examens en is niet bedoeld voor constructeurs van taalexamens. Voor deze doelgroep bestaan aparte trainingen. Zie www.cinopacademie.nl.

Duur van de training
 • Voorbereiding (eventueel via de ELO), studiebelasting: circa 75 minuten.
 • 2 dagen (met optioneel een derde dag, geheel afhankelijk van de te ontwikkelen exameninstrumenten: meerprijs).
 • Tussentijdse opdrachten (eventueel via de ELO), studiebelasting: circa 10 uur.

Kosten
€ 4.200,- per groep (maximaal 15 deelnemers), btw-vrij.
Indien de training via blended learning wordt ingestoken, bedragen de kosten:
€ 4.650,- (inrichten en begeleiding via ELO).

Wat levert het op?

De deelnemer kan het geleerde direct in de praktijk brengen en zo een bijdrage leveren aan een waardevol diploma voor de kandidaat. Aanbevolen wordt om via blended learning het professionaliseringstraject in te stappen. Dit levert meer leerrendement in vergelijking met alleen maar fysieke bijeenkomsten.

Werkwijze
Op verzoek wordt er gewerkt via blended learning: deelnemers gaan via een ELO aan de slag met voorbereidende en tussentijdse huiswerkopdrachten. De ELO bevat ook een forum waarbij vragen en dilemma’s ingebracht kunnen worden. De trainer zal dan feedback geven. Tijdens de bijeenkomsten werken de deelnemers samen aan concrete, korte ontwikkelopdrachten. Idealiter is er vanuit de eigen examenorganisatie een ‘echte’ ontwikkelopdracht voor examens van keuzedelen. De training begint met een theoretische inleiding en een verkenning van de kaders die er binnen de school zijn. Dit vormt de basis van waaruit de deelnemers het constructieproces gaan uitvoeren. Tussen de twee trainingsmomenten werken zij aan hun eigen examens. Als de deelnemers een examen hebben ontwikkeld, vindt er op dag 2 een uitgebreide evaluatie plaats: de deelnemers reflecteren op de kwaliteit van het materiaal, waarna de constructeurs hun eigen examen bijstellen. De trainer stuurt er zoveel mogelijk op aan dat aan het einde van de training concrete producten worden opgeleverd.

Nazorg
Na afloop evalueert de trainer met de deelnemers het leerproces en de opbrengst. Wanneer er gewerkt wordt via de ELO dan kunnen de deelnemers daar een evaluatieformulier invullen. Een overzicht van alle evaluaties wordt teruggekoppeld aan de opdrachtgever.

Bewijs van deelname
Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname, mits voldaan is aan het volgende:
 • Alle opdrachten voorafgaand aan dag 1 dienen gemaakt en ingeleverd te zijn.
 • De deelnemer is 100% aanwezig bij de fysieke bijeenkomsten.
Wanneer er via de ELO is gewerkt dient ook een afsluitende kennisquiz gemaakt te worden en een reflectieverslag.

Wellicht ook interessant

Om de groei en ontwikkeling van een constructeur te borgen en te vergroten, bieden wij ook aan:
 • personal coaching van de constructeurs on the job;
 • screening van de door constructeurs ontwikkelde examens inclusief verbeteradvies;
 • een intervisiebijeenkomst onder begeleiding van de betrokken trainer.

Contact
Neem contact op met 073-6800800 of e-mail naar cinopacademie@cinop.nl.
Zoeken

Contactpersoon

 Rena Punt
Rena Punt
Managing consultant
06-51811461

Socialize met CINOP