Examenconstructeur en -vaststeller NL (combinatietraining)

Voor Nederlands vindt de examinering van Lezen en Luisteren plaats middels het centraal examen. De vaardigheden Spreken, Gesprekken voeren en Schrijven lenen zich uitstekend voor een eigen instellingsexamen dat zoveel mogelijk is afgestemd op de beroepscontext. Hoe wordt een dergelijk instellingsexamen ontworpen? Aan welke kwaliteitseisen moet het voldoen? Hoe stel ik een taalexamen vast? Deze training biedt handvatten, voorbeelden en de kans om zelf aan de slag te gaan.

Inhoud
In de driedaagse training komen de volgende onderwerpen aan bod:
 • Verkennen van de interne en externe kwaliteitseisen ten aanzien van taalexamens aan de hand van het Referentiekader Taal.
 • Het screenen van beschikbare taalexamens op bruikbaarheid en het opstellen van een actieplan voor de bijstelling en/of constructie van kwalificerende toetsen.
 • Het construeren van taalexamens voor het eigen opleidingscluster of opleiding.
 • Het vaststellen van taalexamens m.b.v. het vaststellingsformulier van de instelling of een landelijk formulier.
Kosten
€ 6.300,- per groep (maximaal 15 deelnemers), btw-vrij.

Wat levert het op?
 • Kennis van en inzicht in de kwaliteitseisen ten aanzien van taalexamens en handvatten voor praktische uitwerking.
 • Actieplan voor bijstelling en/of constructie van taalexamens.
 • Minimaal één (concept) taalexamen, inclusief:
  • examenmatrijs;
  • beoordelingsmodel;
  • deelnemersinstructies;
  • beoordelaarsinstructies met cesuur, waardering en normering;
  • korte verantwoording van de opzet.

Werkwijze
Tijdens de bijeenkomsten werken de deelnemers op een interactieve manier in groepen aan opdrachten op maat. Tevens werkt iedere deelnemer individueel aan zijn/haar eigen taalexamen. Tussen de bijeenkomsten krijgen de deelnemers ontwikkelopdrachten waar de trainer in de vervolgbijeenkomst op terug komt. We maken gebruik van het handboek examinering van de eigen instelling en de Handreiking Instellingsexamens Nederlands die door CINOP Advies voor het Steunpunt Taal en Rekenen mbo is ontwikkeld. Tijdens het vaststellen gebruiken we het vaststellingsformulier van de instelling of een landelijk vaststellingsformulier.

Nazorg
Na afloop evalueert de trainer met de deelnemers het leerproces en de opbrengst. Deze evaluatie wordt teruggekoppeld aan de opdrachtgever.

Bewijs van deelname
Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname, mits voldaan is aan het volgende:
 • De deelnemer is 100% aanwezig bij de fysieke bijeenkomsten.

Wellicht ook interessant
Een constructeur is vaak ook betrokken bij het beoordelen van taalprestaties. CINOP Academie biedt ook de Training Taalassessor Nederlands aan. Daarnaast bieden wij diverse didactische en vakinhoudelijke begeleidingstrajecten op maat, waarbij gewerkt wordt aan een effectief curriculum voor het taalonderwijs binnen de instelling en/of opleiding.

Contact
Neem contact op met 073-6800800 of e-mail naar cinopacademie@cinop.nl.
Zoeken

Contactpersoon

 Rena Punt
Rena Punt
Managing consultant
06-51811461

Socialize met CINOP