Examenconstructeur en -vaststeller MVT (combinatietraining)

Engels en ook de andere Moderne Vreemde Talen (MVT) vereisen eigen taalexamens. Hoe wordt dat aangepakt? Voor Lezen en Luisteren wordt liever gekozen voor inkoop van examens, maar Spreken, Gesprekken voeren en Schrijven lenen zich uitstekend voor een eigen instellingsexamen dat zoveel mogelijk is afgestemd op de beroepscontext. Hoe wordt een dergelijk instellingsexamen ontworpen? Aan welke kwaliteitseisen moet het voldoen? Deze training biedt handvatten, voorbeelden en de kans om zelf aan de slag te gaan.

Inhoud
In de driedaagse training komen de volgende onderwerpen aan bod:
 • Verkennen van de interne en externe kwaliteitseisen ten aanzien van taalexamens in het mbo aan de hand van landelijke kaders en het Referentiekader MVT in het mbo.
 • Het screenen van beschikbare taalexamens op bruikbaarheid en opstellen van actieplan voor de bijstelling en/of constructie van kwalificerende toetsen.
 • Het construeren c.q. het schrijven van taalexamens (Spreken, Gesprekken voeren en Schrijven) voor het eigen opleidingscluster of opleiding met gebruikmaking van handleiding en de voorbeelden en formats van het Steunpunt Taal en Rekenen mbo.

Voor wie is de training?
Docenten MVT in het mbo.

Duur van de training

3 dagen.
NB. Docenten met ervaring op het gebied van toetsconstructie en voldoende kennis van het ERK kunnen ook in een korter traject ‘on the job’ worden begeleid.

Kosten
€ 6.300,- per groep (maximaal 15 deelnemers), btw-vrij.

Wat levert het op?
 • Kennis van de kwaliteitseisen ten aanzien van taalexamens en handvatten voor praktische uitwerking.
 • Actieplan voor bijstelling en/of constructie van taalexamens.
 • Minimaal één (concept) taalexamen MVT (Spreken, Gesprekken voeren en Schrijven), inclusief:
  • examenmatrijs;
  • beoordelingsmodel;
  • deelnemersinstructies;
  • beoordelaarsinstructies met cesuur, waardering en normering;
  • korte verantwoording van de opzet.

Werkwijze
Tijdens de training worden presentaties gegeven, discussies gevoerd, in groepjes gewerkt en werkt iedere deelnemer individueel aan zijn/haar eigen taalexamen. Ook tussen de bijeenkomsten in krijgen de deelnemers ontwikkelopdrachten waar de trainer in de vervolgbijeenkomst op terugkomt.
We maken gebruik van het handboek examinering van de eigen instelling en de voorbeeld instellingsexamens MVT die door CINOP Advies voor het Steunpunt Taal en Rekenen mbo zijn ontwikkeld.

Nazorg
Na afloop evalueert de trainer het leerproces en de opbrengst. Deze evaluatie wordt teruggekoppeld aan de opdrachtgever.

Bewijs van deelname
Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname, mits voldaan is aan het volgende:
 • De deelnemer is 100% aanwezig bij de fysieke bijeenkomsten.
Wellicht ook interessant Een constructeur is vaak ook betrokken bij het beoordelen van taalprestaties. De CINOP Academie biedt ook de training Taalassessor MVT aan. Daarnaast bieden wij diverse didactische en vakinhoudelijke begeleidingstrajecten op maat, waarbij gewerkt wordt aan een effectief curriculum voor het taalonderwijs binnen de instelling en/of opleiding.

Informatie en aanmelding
Neem contact op met 073-6800800 of e-mail naar cinopacademie@cinop.nl.
Zoeken

Contactpersoon

 Rena Punt
Rena Punt
Managing consultant
06-51811461

Socialize met CINOP