Assessor

Inhoud

In de tweedaagse training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Visie: wat is ‘goed’ examineren en waarom is dat belangrijk?
 • Verkenning en theorie: landelijke kaders, algemene toetstechnische eisen, actuele ontwikkelingen, het gehele examenproces. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de eigen kaders (zoals het handboek examinering).
 • Taken en verantwoordelijkheden van de assessor.
 • Beoordelen door observeren: de WACKER-methode.
 • Beoordelen met gebruik van een portfolio en een gesprek.
 • Stilstaan bij de eigen context en de eigen examenmethode en -instrumenten.
 • De evaluatie van een afgenomen examen.
 • Reflecteren op de eigen competenties en valkuilen.

Voor wie is de training?

Assessoren van mbo-instellingen, eventueel samen met praktijkassessoren. De training gaat over beroepsgerichte examens en is niet bedoeld voor ontwikkelaars of vaststellers of assessoren van taalexamens. Voor deze doelgroep bestaan aparte trainingen. Zie www.cinopacademie.nl.

Registratie in het Registerleraar.nl

De tweedaagse training Assessor is gevalideerd door het lerarenregister (www.registerleraar.nl) voor 20 registratie-uren.

Duur van de training

2 dagen (met optioneel een derde dag ter verdieping of opfrissing: meerprijs). De training kan ook aangeboden worden in 4 dagdelen (meerprijs).

VARIANTEN:

Blended Learning

In het “blended learning traject” gaan de deelnemers, naast de bijeenkomsten, via een Elektronische Leeromgeving aan de slag met voorbereidende en tussentijdse huiswerkopdrachten. De ELO bevat ook een forum waarbij vragen en dilemma’s ingebracht kunnen worden. De trainer zal dan feedback geven. Tijdens de bijeenkomsten werken de deelnemers samen aan concrete, korte ontwikkelopdrachten. De training is sterk toepassingsgericht. Er wordt gewerkt met beeldmateriaal en simulatie, indien mogelijk met behulp van studenten.

Opfristraining

Voor docenten die de tweedaagse cursus al eens gevolgd hebben (niet langer dan 5 jaar geleden) is er een opfrisvariant van 1 dag of 2 dagdelen. Na een korte herhaling van de WACKER methodiek ligt de focus op het oefenen met beoordelen. Daarnaast worden de laatste ontwikkelingen rondom examinering besproken.

Kalibreersessies

Speciaal voor opleidingsteams waarvan de meeste docenten al een assessortraining hebben gevolgd, bieden wij de zogenoemde “kalibreersessies”. Tijdens de bijeenkomst van een dagdeel gaat het team aan de slag met het eigen examenmateriaal. Doordat alle docenten gezamenlijk oefenen met beoordelen, leren zij van en met elkaar en zal de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid verhoogd worden. 

NB: Deze variant is zeer geschikt om ook assessoren uit het werkveld uit te nodigen, indien er in de praktijk wordt geëxamineerd.

Maatwerk

Soms is een maatwerktraject wenselijk of nodig. Onze trainers gaan graag in gesprek met u over uw vraag en de mogelijkheden.

Kosten per groep (maximaal 15 deelnemers)

Assessortraining:

2 dagen:          € 4.200,-

4 dagdelen      € 6.000,-

Opfrisvariant:

1 dag               € 2.100,-

2 dagdelen      € 3.000,-

Kalibreersessie:

1 dagdeel        € 1.500,-

Blended learning variant en Maatwerk: kosten afhankelijk van de keuzes die in overleg met u worden gemaakt.

Wat levert het op?

Met deze training worden assessoren toegerust om zo eerlijk mogelijk tot een oordeel te komen over wat de kandidaat heeft laten zien of horen.

Nazorg

Na afloop evalueert de trainer met de deelnemers het leerproces en de opbrengst. Wanneer er gewerkt wordt via de ELO dan kunnen de deelnemers daar een evaluatieformulier invullen. Een overzicht van alle evaluaties wordt teruggekoppeld aan de opdrachtgever.

Bewijs van deelname

Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname, mits voldaan is aan het volgende:

 • Alle opdrachten voorafgaand aan dag 1 zijn ingeleverd.
 • De deelnemer is 100% aanwezig geweest bij de fysieke bijeenkomsten.


Wellicht ook interessant

Naast deze training voor ‘allround’ assessor bieden wij de volgende specifieke assessorentrainingen:

 • Praktijkassessor (voor assessoren afkomstig uit het werkveld)
 • Taalassessor NL
 • Taalassessor MVT
 • Taalassessor voor vakdocenten

Informatie en aanmelding

Neem contact op met 073-6800800 of e-mail naar

cinopacademie@cinop.nl.Zoeken

Contactpersoon

 Rena Punt
Rena Punt
Managing consultant
06-51811461

Socialize met CINOP