Valideren van leer- en werkervaring

Maatwerk en gepersonaliseerd leren staan bij steeds meer onderwijsinstellingen hoog op de agenda. Ook de overheid stimuleert het bieden van maatwerk en om kennis en vaardigheden die elders zijn opgedaan te verzilveren (zie: Voortgangsrapportage Leven Lang Leren, 2015). Dat vraagt om een degelijk vrijstellingenbeleid. Door het verlenen van vrijstellingen hoeft de student geen onderwijs te volgen en/of examens af te leggen over zaken die hij reeds aantoonbaar beheerst. Dat maakt het verkorten van de opleidingsduur ook mogelijk. Het verlenen van vrijstellingen dient wel verantwoord te gebeuren. Dat roept vragen op als: Kan ik vrijstellingen verlenen op basis van werkervaring?, Hoe lang zijn resultaten geldig?, Aan welke wet- en regelgeving moet ik voldoen? Deze training helpt u daarbij verder.

Inhoud
In deze eendaagse training gaan de deelnemers aan de slag met het bestaande of nieuw te ontwikkelen vrijstellingenbeleid van de eigen onderwijsinstelling.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
  • Afwegingen bij het opstellen van vrijstellingenbeleid.
  • Het huidige vrijstellingenbeleid van de eigen instelling.
  • Wet- en regelgeving rondom het verlenen van vrijstellingen.
  • Verlenen van vrijstellingen voor onderwijs en/of examinering.
  • Vrijstellingen op basis van eerder behaalde diploma’s en certificaten.
  • Vrijstellingen op basis van werkervaring.
  • Vrijstellingen op basis van een EVC-certificaat.
  • Het inrichten van processen om te komen tot onderbouwde besluiten.
  • Het borgen van de kwaliteit van te verlenen vrijstellingen.
Voor wie is de training?
Leden van de examencommissie (in het mbo), beleidsmedewerkers en kwaliteitszorgmedewerkers.

Duur van de training
1 dag.

Kosten
€ 2.100,- per groep (maximaal 15 deelnemers), btw-vrij.

Wat levert het op?

De training geeft concrete handvatten voor het opstellen/bijstellen van het vrijstellingenbeleid van de eigen instelling en het inrichten en borgen van de bijbehorende processen om tot verantwoorde en onderbouwde besluiten te komen.

Werkwijze
Tijdens de bijeenkomsten werken de deelnemers interactief in groepjes aan concrete opdrachten, afgewisseld met plenaire bespreking van hetgeen in de groepjes is besproken. Door de digitale intake wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de wensen de deelnemers. De trainer begeleidt het hele proces en geeft feedback om zo veel mogelijk rendement te halen.

Nazorg
De training wordt op de dag zelf geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. De eindevaluatie wordt met de opdrachtgever besproken.

Bewijs van deelname
Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname, mits voldaan is aan het volgende:
  • De deelnemer is 100% aanwezig bij de fysieke bijeenkomsten.
Wellicht ook interessant
Naast deze training kunnen wij u ook verder helpen met andere diensten rondom vrijstellingen. Zo verzorgen wij verdiepende maatwerktrainingen en intervisiebijeenkomsten over de verschillende thema’s die aan bod komen in de training (zie: inhoud). Daarnaast kunnen wij uw vrijstellingenbeleid van feedback voorzien, een audit uitvoeren op de huidige uitvoering van uw vrijstellingenbeleid of hands-on ondersteuning leveren bij het implementeren van nieuw vrijstellingenbeleid.

Informatie en aanmelding

Neem contact op met 073-6800800 of e-mail naar cinopacademie@cinop.nl.
Zoeken

Contactpersoon

 Rena Punt
Rena Punt
Managing consultant
06-51811461

Socialize met CINOP