Toetsing en examinering studenten met functiebeperking

Veel studenten met een functiebeperking hebben moeite met het maken van een toets. Niet vanwege gebrek aan kennis en vaardigheden, maar vanwege de toetsvorm en/of de omstandigheden waaronder getoetst wordt. Op grond van de WGBH/CZ hebben deze studenten recht op aanpassingen. Voor examencommissies is het soms lastig om in deze aanpassingen te voorzien. De angst bestaat dat de betrouwbaarheid of validiteit van de toets onder druk komt te staan. Het Referentiemodel van handicap + studie laat zien dat deze angst ongegrond is.

Inhoud
In deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:
  • Wat is de relatie tussen toetsinhoud en toetsvorm?
  • Wie bepaalt de toetsvorm en op basis waarvan?
  • Wat maakt een toetsvraag onnodig moeilijk?
  • Wat is de verantwoordelijkheid en handelingsvrijheid van examencommissies?
Voor wie is de training?
Leden van de examencommissie, docenten, studentendecanen en andere functionarissen die zich bezighouden met toetsontwikkeling en -aanpassing.

Duur van de training
Een dagdeel.

Kosten
€ 1.500,- per groep (maximaal 15 deelnemers), btw-vrij.

Wat levert het op?
Deze training biedt inzicht in de problemen die sommige groepen studenten met een functiebeperking ervaren bij het maken van toetsen. Daarnaast vergroten deelnemers hun deskundigheid op het gebied van alternatieve toetsmogelijkheden.

Werkwijze
Door middel van korte opdrachten, films en discussies wordt een antwoord op deze vragen gezocht én gevonden. Daarbij staat kwaliteit van toetsing natuurlijk buiten kijf.

Nazorg
Na afloop evalueert de trainer het leerproces en de opbrengst. Deze evaluatie wordt teruggekoppeld aan de opdrachtgever.

Bewijs van deelname
Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname, mits voldaan is aan het volgende:
  • De deelnemer is 100% aanwezig bij de fysieke bijeenkomsten.
Wellicht ook interessant
Naast het referentiemodel is er op de website van handicap + studie meer achtergrondinformatie te vinden: handicap-studie.nl/1_547_Toetsing_en_examinering.aspx

Informatie en aanmelding
Neem contact op met 073-6800800 of e-mail naar cinopacademie@cinop.nl
Zoeken

Socialize met CINOP