Assessor

De assessor is een sleutelfiguur voor de kwaliteit van de afname van portfolioassessments binnen de flexibele deeltijdopleidingen en andere opleidingstrajecten waarbij een portfolioassessment wordt afgenomen. De assessor kan de betrouwbaarheid van het assessment maken of breken. Het trainen van assessoren is een specialisme van de CINOP Academie. In deze training werken de deelnemers aan het vergroten van hun kennis, vaardigheden en kwaliteitsbewustzijn. Het geleerde is direct toepasbaar in de praktijk en biedt voldoende handvatten om met zelfvertrouwen tot een excellent onderbouwd oordeel te komen bij een assessment. Het assessment wordt hierdoor meer betrouwbaar, valide en transparant. Op verzoek kan de training via blended learning worden vormgegeven. 

 

Inhoud

De deelnemers gaan aan de slag met voorbereidende opdrachten en tussentijdse opdrachten. Al dan niet met behulp van een Elektronische Leeromgeving (ELO). In de tweedaagse training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Portfolio-assessments in het hbo en ook specifiek binnen de pilots flexibilisering;
 • Competenties van de assessor
 • Procedure van het intake-assessment 
 • Het eigen beoordelingsinstrument
 • Het beoordelen van een portfolio o.b.v. het eigen beoordelingsinstrument
 • VRAAK-criteria t.b.v. het beoordelen van de kwaliteit van bewijsmateriaal
 • Fasen in een criteriumgericht interview
 • Afnemen van een criteriumgericht interview
 • Valkuilen bij het afnemen van assessments
 • Rapporteren en terugkoppelen van de beoordeling

Voor wie is de training?

 • Assessoren van hbo-instellingen, eventueel samen met werkveld-vertegenwoordigers.

Duur van de training

Voorbereiding (eventueel via de ELO), studiebelasting: circa 75 minuten.

 • 2 dagen (met optioneel een derde dag ter verdieping of opfrissing: meerprijs).
 • Tussentijdse opdrachten (eventueel via de ELO), studiebelasting: circa 4 uur.

Kosten

€ 4.200,- per groep (maximaal 15 deelnemers), btw-vrij.

Indien de training via blended learning wordt vormgegeven, bedragen de kosten: € 4.650,- (inrichten en begeleiding via ELO).

Wat levert het op?

Met deze training worden assessoren toegerust om tot een betrouwbaar en onderbouwd oordeel te komen over wat de kandidaat in zijn portfolio en in het criteriumgericht interview vertelt en laat zien.

Werkwijze

Tijdens de bijeenkomsten werken de deelnemers met een beoordelingsinstrument van de eigen opleiding, aan de hand van een (voorbeeld)portfolio. Ze beoordelen eerst individueel en daarna samen het portfolio. Ook worden er verschillende criteriumgerichte interviews gehouden, al dan niet met inzet van een trainingsacteur. De training is sterk toepassingsgericht. Er wordt gewerkt met beeldmateriaal en simulatie, indien mogelijk met behulp van studenten. Op verzoek wordt er gewerkt via blended learning: deelnemers gaan via een ELO aan de slag met voorbereidende en tussentijdse huiswerkopdrachten. De ELO bevat ook een forum waarbij vragen en dilemma’s ingebracht kunnen worden. De trainer zal dan feedback geven.

Nazorg

Na afloop evalueert de trainer met de deelnemers het leerproces en de opbrengst. Wanneer er gewerkt wordt via de ELO dan kunnen de deelnemers daar een evaluatieformulier invullen. Een overzicht van alle evaluaties wordt teruggekoppeld aan de opdrachtgever.

Bewijs van deelname

Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname, mits voldaan is aan het volgende:

 • De deelnemer is 100% aanwezig bij de bijeenkomsten.
 • De deelnemer levert een productieve bijdrage aan de bijeenkomsten

Persoonscertificering

Indien persoonscertificering gewenst is, kunnen wij dit voor u faciliteren. Onze partner Hobeon zal het certificeringstraject verzorgen.  CINOP zal de deelnemers begeleiden bij de voorbereidingen op de certificering.

Wellicht ook interessant

Naast deze training voor assessor bieden wij de volgende trainingen voor docenten/adviseurs van hbo-instellingen:

 • Leerwegonafhankelijk toetsen
 • Formuleren van leeruitkomsten
 • Ontwikkelen van rubrics op basis van leeruitkomsten
 • Assessorentraining train de trainer
 • Online begeleiden van studenten

Informatie en aanmelding

Neem contact op met 073-6800800 of e-mail naar cinopacademie@cinop.nl.

Zoeken

Contactpersoon

 Rena Punt
Rena Punt
Managing consultant
06-51811461

Socialize met CINOP