Over CINOP

Directie en bestuur

De bestuurder/algemeen directeur van de overkoepelende Stichting CINOP is Huub Dekkers.

De heer H. Dekkers

Functie

Bestuurder/algemeen directeur stichting CINOP

Benoemd sinds

1 juni 2017

Nevenfuncties

 •  Lid Raad van Commissarissen Wij zijn JONG (Jeugd Ontwikkeling Nederland Groep) – bezoldigd
 •  Lid Stuurgroep Onderwijs & Arbeidsmarkt VNO-NCW Brabant Zeeland – onbezoldigd
 •  Lid Stuurgroep Haya van Sommeren Stichting - onbezoldigd
 • Lid maatschappelijke adviesraad TiSEM - Tilburg School of Economics and Management (TiU) - onbezoldigd
 • Lid Raad van Bijstand TSR VIDAR - onbezoldigd

 


Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de doelrealisatie van de overkoepelende stichting. Deze bestaat uit de volgende leden (per 1 juli 2018):

De heer Drs. L.C.J. (Leo) van den Hoek CMC

Functie

Voorzitter RvT (sinds 1 januari 2018)

Benoemd sinds

1 januari 2011

Aftredend per

31 december 2018 (einde tweede termijn)

Hoofdfunctie

Eigenaar/bestuurder Leo van den Hoek & Partners bv

Nevenfuncties

 •   Voorzitter van het bestuur van Stichting gemeenschapshuis De Hoef (dorpshuis in De Hoef met als naam De Springbok) - onbezoldigd
 •   Lid van het Dorpscomité van De Hoef - onbezoldigd
 •   Voorzitter van de Stichting Koevoet (adopteer een koe) - onbezoldigd


De heer ir. G.C.F.M. (Staf) Depla

Functie

Interim vicevoorzitter RvT (sinds 1 januari 2018)

Benoemd sinds

1 januari 2012

Aftredend per

31 december 2019 (einde tweede termijn)

Hoofdfunctie

Oud-wethouder Economie, werk & inkomen, beroepsonderwijs, Spoorzone gemeente Eindhoven (t/m 30 mei 2018)

Nevenfuncties

 • Voorzitter Raad van Commissarissen TWICE - bezoldigd
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland - bezoldigd
 • Voorzitter Stichting Jong ondernemerschap - onbezoldigd

 


De heer prof. dr. T. (Theo) Wubbels

Functie

Lid RvT

Benoemd sinds

1 januari 2015

Aftredend per

31 december 2018 (einde eerste termijn)

Hoofdfunctie

Emeritus hoogleraar onderwijswetenschappen Universiteit Utrecht

Nevenfuncties

 •  Lid raad van toezicht Stichting NUOVO - bezoldigd
 •   Voorzitter bestuur Stichting PDO-GGZ - onbezoldigd
 •   Member main panel C REF 21 - bezoldigd

 

 

Mevrouw mr. M. (Marjolein) ten Hoonte

Functie

Lid RvT

Benoemd sinds

1 januari 2017

Aftredend per

31 december 2020 (einde eerste termijn)

Hoofdfunctie

Directeur Arbeidsmarkt en MVO Randstad Groep Nederland

Nevenfuncties

 •   Bestuurslid Stichting Management Studies - onbezoldigd
 •   Bestuurslid Stichting Champs in Stage - onbezoldigd
 •   Bestuurslid Stichting Axios/Ajax Challenge - onbezoldigd
 •   Bestuurslid Sport en Zaken - onbezoldigd
 •   Voorzitter NGSZ – onbezoldigd
 •   Lid RvA Webster University - onbezoldigd


De heer drs. L. (Bert) Verveld

Functie

Lid RvT

Benoemd sinds

1 januari 2018

Aftredend per

31 december 2021 (einde eerste termijn)

Hoofdfunctie

Voorzitter CvB Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Nevenfuncties

Alle bezoldigd

 •   Lid External Advisory Board on Internationalisation van de Universität Göttingen
 •   Voorzitter bestuur Amsterdam Research Institute of Arts and Science
 •   Lid stuurgroep Amsterdam Creative Industries Network
 •   Lid Auditcommissie Vereniging Hogescholen

 

De heer mr. drs. H.P. Kuipers

Functie

Lid RvT

Benoemd sinds

1 januari 2018

Aftredend per

31 december 2021 (einde eerste termijn)

Hoofdfunctie

Programmaleider Zorg én Perspectief Fonds Nuts Ohra (FNO)

Nevenfuncties

Alle bezoldigd

 •   Voorzitter Raad van Toezicht Raedelijn ROS Midden Nederland
 •   Voorzitter Commissie Goed Gebruik Hulpmiddelen ZonMw
 •   Associate partner Van Oort & Van Oort Public Affairs en Communicatie
 •   Lid bestuur Centrum voor Patiënt en Geneesmiddel


 


Zoeken

Contactpersoon

 Huub Dekkers
Huub Dekkers
Algemeen directeur
06-21634408
 Cris van Osch
Cris van Osch
Directeur
06-51690043
 Eline van der Net
Eline van der Net
Directeur
06-10135008
 Ellen Hanselman
Ellen Hanselman
Directeur
06-20611328

Socialize met CINOP