Verbeteren van opleidings- en scholingsbeleid op de arbeidsmarkt

Naast het regulier beroepsonderwijs richt CINOP Advies zich op het verbeteren van opleidings- en scholingsbeleid in branches en sectoren.

Het ontwikkelen, uitvoeren en monitoren van beleid gericht op scholing en opleiding van werknemers – daarin adviseren wij al jaren partijen als (samenwerkende) opleidings- en ontwikkelingsfondsen, cao-partijen en sociale partners en brancheorganisaties. In dit soms complexe en bestuurlijk gevoelige netwerk slagen wij erin om onderbouwde en gedragen oplossingen te leveren.

Scholingsbeleid = arbeidsmarktbeleid
In onze advisering bij scholingsbeleid koersen wij op duurzame participatie, blijvende vakbekwaamheid, het verhogen van de arbeidsmarktmobiliteit en het streven naar werkzekerheid voor werknemers.

Van techniek tot dienstverlening
Wij werken voor diverse sectoren en branches, van bouw & infra (Scholingsfonds Bouwnijverheid, Fundeon), technische installatie (OTIB), metaalbewerking (OOM) en de natuursteenbranche tot de grafimedia (FNV Kiem), de brandweer (BOR), de apothekersbranche (SBA), pedicures (ProVoet), het beroepsgoederenvervoer (SOOB), de flexbranche (STOOF) en het uitzendwezen (ABU).

In-, door- en uitstroom
Wie bevoegd is, is nog niet voor het leven bekwaam; een ‘baan voor het leven’ bestaat al lang niet meer, want gevraagde kwalificaties en benodigde competenties veranderen voortdurend. In deze bewegelijke arbeidsmarkt ondersteunt CINOP Advies branches en sectoren met de inrichting van de in-, door- en uitstroom van werknemers en werkzoekenden.

Onze diensten concreet
Onze dienstverlening spitst zich toe op:

  • inhoudelijke ontwikkeling van opleidings- en scholingsbeleid en prestatie-indicatoren;
  • procesondersteuning bij de vertaling van scholings- en opleidingsbeleid in cao-afspraken;
  • ontwikkeling van beleid en randvoorwaarden voor sectorale en intersectorale loopbaantrajecten; inrichting van de infrastructuur voor de uitvoering van (inter)sectoraal loopbaan- en scholingsbeleid en van werk-naar-werktrajecten;
  • beleidsonderzoek, monitoring en effectmeting van scholingsmaatregelen en -middelen.

Daarnaast richten wij ons op:

  • branchebeleid en aanpakken voor de blijvende vakbekwaamheid van werknemers;
  • ontwikkeling van (branche-)kwalificatiestructuren en beroepscompetentieprofielen;
  • onderzoek en versterking van de leercultuur binnen sectoren, branches en bedrijfsleven;
  • meesterschap en -titels als meetlat en driver voor de ontwikkeling van vakmanschap en talent;
  • sectoraal en/of regionaal doelgroepenbeleid (scholing van laagopgeleiden, oudere werknemers);
  • leervraagstukken en opleidingsbeleid voor opleiders, bedrijfsacademies en arbeidsorganisaties.
Zoeken

Contactpersoon

 Peter IJsenbrant
Peter IJsenbrant
Managing consultant
06-10930355
 Jos van Zwieten
Jos van Zwieten
Managing consultant
06-10533767

Socialize met CINOP