Loopbaandenken als bouwsteen in Leven Lang Leren

Mensen zijn in toenemende mate verantwoordelijk voor hun eigen loopbaan. Dat begint al op school en gaat door in het werk. CINOP is pleitbezorger van een Leven Lang Leren; daarom speelt ‘loopbaandenken’ bij uitstek een rol op meerdere fronten in ons werk.

LOB, SLB en doorlopende leerlijnen
Aan de onderwijskant houden wij ons intensief bezig met vraagstukken rondom het thema doorlopende leerlijnen. In het bijzonder vertaalt zich dit in projecten op het gebied van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB), studiekeuze en studieloopbaanbegeleiding (SLB). Daarbij gaat het om aandachtsgebieden als visieontwikkeling, ontwikkeling van instrumenten, professionalisering en positionering.

Van visie tot scan
Enerzijds werken wij, via de onderwijsraden, de koepels en het ministerie van OCW, voor het beroepsonderwijs als geheel, bijvoorbeeld in de stimulering van overkoepelend LOB/SLB-beleid en de ontwikkeling van gemeenschappelijke instrumenten als de LOB-scan. Anderzijds helpen wij onderwijsinstellingen – en hun leer- en stagebedrijven en regionale partners - met het opstellen van een gezamenlijke visie en beleid rondom LOB/SLB. Ook ondersteunen wij bij de implementatie en monitoring van LOB/SLB binnen school of regio.

In de praktijk
Zo werken wij binnen scholen de LOB-visie uit in het curriculum, in de beroepspraktijkvorming en in de begeleidingsstructuur en zorgen wij voor professionalisering van (studie)loopbaanbegeleiders. Gerelateerd aan LOB/SLB ondersteunen wij het onderwijsveld rondom het voorkomen van voortijdige schooluitval (VSV), beroepspraktijkvorming en stagebeleid (BPV), doorstroom richting vervolgonderwijs of arbeidsmarkt en passend onderwijs (waaronder dyslexie, dyscalculie en studeren met een beperking).

Loopbaan- en scholingsbeleid
Aan de arbeidsmarktkant adviseert CINOP branches en sectoren over de loopbaan in het verdere werkzame leven. Wij hebben ervaring met het ontwikkelen en monitoren van loopbaan- en scholingsbeleid en inbedding binnen sectoren of branches als eigenaar en eerstverantwoordelijke, bijvoorbeeld door het opzetten van loopbaancentra, het trainen van loopbaanadviseurs en het invoeren van volgsystemen.

Erkennen van Verworven Competenties (EVC)
EVC biedt mensen een sterkere positie op de arbeidsmarkt als ze van baan of werk (moeten) veranderen. CINOP stond aan de wieg van dit concept en was jarenlang uitvoerder van het Kenniscentrum EVC. Mede vanuit die rol adviseren wij over het EVC-stelsel in Nederland en ondersteunen wij branches/sectoren, onderwijsinstellingen en EVC-aanbieders met het gebruik van EVC, inclusief training en professionalisering.

Loopbaaninstrumenten
Daarnaast adviseren wij overheden, arbeidsmarktpartijen en sectorale organisaties over de inzet van andere instrumenten, zoals portfoliowaardering, e-portfolio, assessmenttools en zelfmanagement van competenties (waaronder CH-Q).

Euroguidance Nederland
Euroguidance Nederland is het Nederlands Loopbaankennispunt EU en werkt aan nationale (beleids)vraagstukken op het gebied van loopbaanbegeleiding in onderwijs en arbeidsmarkt. De activiteiten zijn gericht op bevordering van studie- en arbeidsmobiliteit door versterking van de EU dimensie in loopbaanbegeleiding, in het licht van een leven lang ontwikkelen. Denk daarbij aan projecten op het gebied van kennisdeling, ontwikkeling van tools en het uitvoeren van onderzoek. Deze activiteiten zijn van belang voor loopbaanbegeleiders en coördinatoren internationalisering in onderwijs, loopbaanprofessionals en -experts op de arbeidsmarkt, en beleidsmakers op het thema loopbaan in onderwijs in arbeidsmarkt.

Zoeken

Contactpersoon

 Tijs Pijls
Tijs Pijls
Managing consultant
06-10015878

Socialize met CINOP