Basisvaardigheden bij volwassenen

Functioneren in de samenleving vraagt om voldoende basisvaardigheden, dus lezen en schrijven (schriftelijke taal), spreken, gesprekken voeren en luisteren (mondelinge taal), rekenen en digitale vaardigheden (digivaardigheden). CINOP is specialist op het gebied van deze basisvaardigheden.

Wij werken al jaren voor de volwasseneneducatie op het thema basisvaardigheden en onze expertise komt tot uiting in diverse opdrachten: adviseren over aanpak en beleid, ontwikkelen van instrumenten en het begeleiden en professionaliseren van docenten en vrijwilligers.


Hoe versterken wij basisvaardigheden voor volwassenen?

Op dit moment voeren wij een drietal pilotprojecten voor de rijksoverheid uit: ‘Ouderen & digivaardigheden’, ‘NT1leren.nl’ en ‘Beter bereik van laaggeletterden door gemeenten’. Dit zijn experimenten in opdracht van het programma Tel mee met Taal van de ministeries van OCW, SZW en VWS. Voor ditzelfde programma doen wij (samen met ecbo en Open Universiteit) onderzoek naar de doelgroep om meer zicht te krijgen op de problemen die laaggeletterden ervaren in hun dagelijks leven en welke behoefte aan ondersteuning zij hebben.

Daarnaast onderhouden wij het platform www.basisvaardigheden.nl/, de digitale portal waar kennis over basisvaardigheden en laaggeletterdheid wordt verzameld.

Voor gemeenten en regio’s zorgen wij voor een arbeidsmarktgerichte aanpak en/of onderzoek op het gebied van laaggeletterdheid en andere basisvaardigheden.

Ontwikkeling toetsinstrumenten

  • In opdracht van Stichting Lezen & Schrijven ontwikkelen wij toetsinstrumenten op het gebied van basisvaardigheden, zoals de taalmeter, de digimeter en de rekenmeter.
  • We hebben het onderzoek ‘Preventie door interventie’ naar de preventie van laaggeletterdheid uitgevoerd bij kinderen en jongeren.
  • Het Steunpunt Basisvaardigheden heeft ons gevraagd opleidingsmodules voor docenten basisvaardigheden en de standaarden en eindtermen voor de volwasseneneducatie-opleidingen digitale vaardigheden te ontwikkelen.


Zoeken

Contactpersoon

 Miryam  de  Hoo
Miryam de Hoo
Consultant
06-12459877
 Jo Fond Lam
Jo Fond Lam
Senior manager
06-10970961

Socialize met CINOP