Basisvaardigheden bij volwassenen

CINOP is specialist op het gebied van basisvaardigheden. Wij hebben brede kennis over de aanpak van laaggeletterdheid en hebben hierin al vele gemeenten en onderwijsinstellingen begeleid. Zo hebben we inzicht in effectieve interventies voor bestrijding van laaggeletterdheid:

 • Wij weten wat gemeenten en aanbieders van educatie kunnen doen om de kwaliteit van hun educatieaanbod te verhogen.
 • Wij hebben brede kennis over (de doelgroep van) inburgering en laaggeletterdheid.
 • Wij werken mee aan een nieuwe methodiek om laaggeletterden te werven (KLASSE) en hebben een nieuwe methodiek voor educatieaanbod voor NT1’ers ontwikkeld (nt1leren.nl).
Het kabinet komt in het voorjaar van 2019 met een ambitieuze aanpak van laaggeletterdheid. Daarnaast heeft minister Koolmees aangekondigd dat er een nieuwe wet inburgering komt. De verantwoordelijkheid wordt bij de gemeenten gelegd om een traject aan elke inburgeraar aan te bieden. Ook digitale inclusie staat hoog op de agenda van de overheid. Alle burgers moeten mee kunnen blijven doen.

Herkent u de volgende vraagstukken?


* Landelijke overheid

 • Hoe kunnen we de nieuwe inburgering zo goed mogelijk vormgeven (brede intake, uitwerking nieuwe routes enzovoort) en hoe kunnen we gemeenten hierbij begeleiden?
 • Hoe kunnen we de effecten van het laaggeletterdheidsbeleid verbeteren?

* Gemeenten

 • Wat komt er op ons af bij inburgering nieuwe stijl? Wat moeten we regelen/organiseren? Welke aanbieders zijn er in mijn gemeente en wat kunnen die betekenen? Waar moeten we zicht op hebben?
 • Wat kunnen wij doen om aanpak laaggeletterdheid effectiever te maken? Hoe kunnen we meer mensen bereiken en/of de juiste mensen bereiken? Hoe kunnen we effecten in kaart brengen en verbeteren? 
 • Hoe kunnen we de kwaliteit van het educatieaanbod versterken en beter benutten in de aanpak van laaggeletterdheid en inburgering?
* Aanbieders van educatie
 • Hoe kunnen wij inspelen op de nieuwe ontwikkelen rondom inburgering
 • Hoe kunnen wij de kwaliteit van het educatieaanbod versterken?
Welke oplossingen biedt CINOP Meer informatie
Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw organisatie, projectaanpak, training, cursus of de resultaten van de experimenten? We denken graag met u mee. E-mail of bel ons voor een overzicht van de mogelijkheden.

 

Zoeken

Contactpersoon

 Jo Fond Lam
Jo Fond Lam
Senior manager
06-10970961
 Miryam de Hoo
Miryam de Hoo
Consultant
06-12459877
 Annemarie Groot
Annemarie Groot
Onderzoeker/consultant
06-12127678

Socialize met CINOP