Standaarden voor transparantie in opleidings- en onderwijsniveaus

Standaarden zijn gevalideerde afspraken over eisen aan beroepen, opleidingen, examens, registers, kwaliteitssystemen. Standaarden zijn input voor ontwikkeling van opleidingen en examens (zoals de kwalificatiedossiers in het mbo) en dragen bij aan transparantie in opleidings- en onderwijsniveaus.

CINOP is nauw betrokken bij het opstellen en formuleren van standaarden. Dat doen wij niet alleen van achter ons bureau. Wij stellen indicatoren of kwaliteitssystemen op en kijken door middel van werkgroepen, netwerkbijeenkomsten en praktijkgericht onderzoek of die kloppen. Ons werk bevat alle facetten: van het mede-voorbereiden van beleid tot het controleren van de registratie.

Standaarden voor het onderwijs
De dienstverlening rondom standaarden is nauw verbonden met onze andere kernthema’s. Zo heeft CINOP in opdracht van het Steunpunt Taal & Rekenen volwasseneneducatie de (referentie)standaarden en eindtermen ontwikkeld voor de nieuwe educatie-opleidingen. Op het gebied van examinering omschreven wij voor MBO Diensten het raamwerk voor de inrichting van de examenprocessen (procesarchitectuur examinering). En op instellingsniveau helpen wij scholen om standaarden te bepalen voor het herontwerpen van onderwijs en onderwijslogistiek efficiënt in te richten.

Standaarden voor branches en sectoren
Onze expertise over standaarden passen wij ook toe voor branches en sectoren. Denk aan het opstellen van branchestandaarden, branchekwalificatiestructuren, kwaliteitsstandaarden en beroepscompetentieprofielen, bijvoorbeeld in de apothekersbranche. Ook zijn wij nauw betrokken bij de invoering van de Meestertitel binnen ambachtelijke branches. Voor de Brandweeronderwijsraad ontwikkelden wij een model over hoe brandweermedewerkers vakbekwaam kunnen worden en blijven.

Nationale coördinatiepunten
Daarnaast voert de Stichting CINOP enkele nationale coördinatiepunten (NCP’s) en kenniscentra uit voor de overheid, waarbij het werken met standaarden de rode draad vormt:

NCP NLQF
NLQF staat voor het Netherlands Qualification Framework (Nederlands kwalificatiekader) en is een systeem waarin in de toekomst alle kwalificerende opleidingen in Nederland kunnen worden gerangschikt op acht niveaus en instroomniveau. Het NLQF slaat een brug tussen onderwijs- en arbeidsmarkt door kwalificaties inzichtelijk en vergelijkbaar te maken.

NCP ECVET
European Credit System for Vocational Education & Training heeft als doel het bevorderen van de overdraagbaarheid van verworven (deel)kwalificaties in binnen- en buitenland. Oftewel het Europese transfersysteem voor leerresultaten in het beroepsonderwijs. Het coördinatiepunt wordt geleid door het Internationaal Agentschap i.s.m. CINOP.

NCP EQAVET
Het Nationaal Coördinatiepunt EQAVET is in Nederland de spil voor het Europees referentiekader voor kwaliteitsborging in beroepsonderwijs en training. Het bevat het denkconcept, indicatoren en descriptoren op nationaal en instellingsniveau. Het coördinatiepunt wordt geleid door het Internationaal Agentschap i.s.m. CINOP.

Kenniscentrum EVC (tot 1 januari 2016)
EVC staat voor het Erkennen van Verworven Competenties. Het doel van EVC is het zichtbaar maken, waarderen en erkennen van individuele competenties. Het gaat hierbij om het valideren van kennis en vaardigheden in relatie tot een standaard (gebaseerd op leerresultaten). 

Zoeken

Meer over dit onderwerp

Contactpersoon

 Jos van Zwieten
Jos van Zwieten
Managing consultant
06-10533767
 Barbara Marcelis
Barbara Marcelis
Senior consultant
06-51690007

Socialize met CINOP