Onderwijs slim organiseren

Onderwijs slim organiseren en de basiskwaliteit op orde krijgen - dat is waar het om draait bij de implementatie van plannen rondom Focus op Vakmanschap.

Met het actieplan Focus op Vakmanschap (FoV) werkt het mbo aan de toekomst. De onderwijsinstellingen krijgen te maken met tal van vraagstukken, bijvoorbeeld macrodoelmatigheid, het inkorten van opleidingen van 4 naar 3 jaar, de introductie van entreeopleidingen en de flexibilisering van het onderwijs.

Onderwijslogistiek
CINOP ondersteunt scholen met het opstellen van hun eigen ‘actieplannen’ en het slim organiseren van het leren. Kernwoord daarbij is standaardiseren. Door het onderwijs te modulariseren ontstaat er transparantie in het onderwijsaanbod. Zo is het mogelijk om onderwijs efficiënter en flexibeler te organiseren en te plannen. Het invoeren van een integraal onderwijslogistiek systeem biedt beroepsopleidingen meerdere voordelen.

Anders kijken naar onderwijs
Focus op Vakmanschap vraagt ook om een andere blik op de onderwijsorganisatie. Als het gaat om onderwijskundige herstructurering ondersteunen wij onderwijsinstellingen op een breed front. Het veranderende overheidsbeleid wordt hierbij vaak benut als impuls voor kwaliteitsverbetering.

Herontwerp en curriculumontwikkeling
Omdat er veel beleidswijzigingen plaatsvinden die in het curriculum verankerd dienen te worden, verschaffen wij scholen inzicht in de gevolgen en keuzemogelijkheden. Specifiek adviseren wij over de herinrichting van de curricula, het starten met entreeopleidingen en het samenwerken  met andere teams. Ook in de implementatiefase doen onderwijsinstellingen een beroep op ons; we leveren bijvoorbeeld – op locatie – specifieke uitvoeringscapaciteit en projectmanagement rondom Focus op Vakmanschap.

FoV in verbinding
In de vertaling van Focus op Vakmanschap naar de schoolpraktijk hanteert CINOP een brede blik. Zo leggen wij bijvoorbeeld de verbinding met de beleidsveranderingen op het gebied van taal (Nederlands, Engels) en rekenen, koppelen wij FoV-trajecten aan het verbeteren van examens en scherpen wij de rol van LOB aan.

Zoeken

Meer over dit onderwerp

Contactpersoon

 Sandra Beugel
Sandra Beugel
Managing consultant
06-51347470
 Linda Medendorp
Linda Medendorp
Senior consultant
06-10015885

Socialize met CINOP