Dossier Focus op Herontwerp

Naam afbeelding

Met het actieplan Focus op Vakmanschap (FoV) werkt het mbo aan de toekomst. Hierbij komen scholen vraagstukken tegen over het inkorten of intensiveren van opleidingen, entreeopleidingen en de flexibilisering van het onderwijs. Geen eenvoudige opgave, terwijl de middelen afnemen. Maar FoV biedt ook kansen. CINOP Advies helpt onderwijsinstellingen bij de implementatie en het slim(mer) organiseren van onderwijs.

Verkorten, intensiveren, veranderingen in bekostiging, werken in domeinen en dit alles binnen de nieuwe kwalificatiestructuur. Dit vraagt om een herziening van het onderwijs. Denk aan herinrichting van curricula, zorgen voor voldoende contacttijd, voldoen aan wettelijk gestelde kaders, samenwerking in en tussen teams, inpassen van examinering, integreren van LOB en het inrichten van de BPV.

Bijstellen of herontwerp?
Centrale vraag is: gaan we Focus op Vakmanschap verankeren door het curriculum bij te stellen of pakken we het breder aan en gaan we opleidingen herontwerpen? De CINOP-methodiek voor curriculum ontwikkeling helpt scholen bij het bouwen en/of herijken van curricula:

Curriculum kapstok FoV

Makkelijk mogelijkheden verkennen
Wilt u laagdrempelig en op speelse wijze nagaan wat FoV voor uw opleiding betekent? Met de herontwerptool -ontwikkeld door Educator en CINOP Advies- kunnen opleidingsmanagers, teamleiders en LC/LD docenten samen afwegingen en keuzes maken rondom het curriculum.Klantcases en ervaring
CINOP Advies is een ervaren partner in het slim organiseren van onderwijs en de uitwerking van de beleidsmaatregelen uit FoV. Zo hebben wij ROC Midden Nederland ondersteund in het herontwerp van het curriculum van de opleiding Middenkader Engineering. Resultaat: dit schooljaar is de vernieuwde, driejarige opleiding MKE van start gegaan!

Nog een voorbeeld is het maken van een projectplan voor de invoering entreeopleidingen bij ROC de Leijgraaf en het ontwikkelen van een scholingsprogramma over onderwijslogistiek voor LC en LD docenten van ROC van Amsterdam. Daarnaast verzorgen wij voor de MBO Academie de succesvolle Leergang Onderwijsmakers.

Andere roc’s die wij recent hebben ondersteund met FoV en herontwerpvraagstukken zijn bijvoorbeeld ROC A12, ROC Nijmegen. Albeda College Drenthe College, Hoornbeeck College, ROC Zadkine en Sint Lucas.

Ook onze adviseurs komt u regelmatig tegen in het veld als het gaat om Focus op Vakmanschap. Bijvoorbeeld tijdens Dé Managementconferentie of de studiedagen van Profiel.

Meer weten?
Neem contact op met Sandra Beugel (sbeugel@cinop.nl) of Linda Medendorp (lmedendorp@cinop.nl).
Zoeken

Contactpersoon

 Sandra Beugel
Sandra Beugel
Managing consultant
06-51347470
 Linda Medendorp
Linda Medendorp
Senior consultant
06-10015885

Socialize met CINOP