Dossier Focus op Vakmanschap

Naam afbeelding

In de snel veranderende wereld van beroepen draait alles om de (toekomstige) inzetbaarheid van werknemers. Met een Leven Lang Leren als credo en bij-, na- en opscholing als middel. Hoe werkt u aan blijvende vakbekwaamheid in de branche? Tijdens het VM jaarcongres praten wij hier graag over door op onze stand.

Door toenemende technologisering en informatisering verandert de arbeidsmarkt razendsnel. Geen enkele branche ziet er over 10 jaar hetzelfde uit. Banen verdwijnen, nieuwe beroepen ontstaan, andere vaardigheden worden gevraagd, de kwaliteitseisen nemen toe en werknemers moeten hun vakbekwaamheid kunnen aantonen. 

Over al deze ontwikkelingen zal elke branche en beroepsgroep goed na moeten denken. Hoe zorgt een branche voor goed opgeleide vakkrachten? Hoe kunnen deze mensen voldoen aan de beroepseisen van de toekomst? Hoe toon je hun vakbekwaamheid aan? Hoe borg je dat werknemers competent blijven?

Blijvend vakmanschap is dan ook een centraal thema in het ontwikkelen van (regionaal) arbeidsmarktbeleid, branche- en sectorplannen en toekomstvisies op beroepen.

Scholing en loopbaan
Al jaren lang adviseren wij brancheorganisaties, opleidings- en ontwikkelingsfondsen, sociale partners en beroepsverenigingen over de loopbaanontwikkeling van werknemers en de scholing van bepaalde beroepsgroepen.

Dit doen wij voor diverse sectoren en branches: van de bouw & infra (Scholingsfonds Bouwnijverheid, Fundeon), technische installatie (OTIB), metaalbewerking (OOM) , grafimedia (FNV Kiem),  brandweer (BOR), apothekersbranche (SBA), pedicures (ProVoet),  pedagogen (NVO), inkopers (NEVI), actuarissen (AG) tot het beroepsgoederenvervoer (SOOB), de flexbranche (STOOF), de kraanmachinisten (ESTA), Vereniging Beroepsmakelaars, het uitzendwezen (ABU) en MKB Nederland.

In het verbeteren van het vakmanschap spitst onze dienstverlening zich toe op:

  • Sectoraal beleid en aanpakken voor de blijvende vakbekwaamheid van werknemers.
  • Inhoudelijke ontwikkeling van opleidings- en scholingsbeleid en prestatie-indicatoren.
  • Ontwikkeling van (branche-)kwalificatiestructuren en beroepscompetentieprofielen.
  • Beleidsonderzoek, monitoring en effectmeting van scholingsmaatregelen en middelen.

Meesterschap
In bepaalde branches is zelfs sprake van de (her)invoering van de Meestertitel als bewijs van ultiem vakmanschap. Denk aan de meesterkoks. Maar meesterschap komt ook voor in typisch ambachtelijke sectoren zoals de parketbranche, patisserie en boulangerie. Niet voor niets adviseert de SER in ‘Handmade in Holland’ om de meestertitel opnieuw in te voeren. Zo kan het beroepsperspectief beter in beeld gebracht kan worden en krijgt vakmanschap meer aanzien. Al geruime tijd is CINOP Advies pleitbezorger van de meesterschapsgedachte en werken wij aan de implementatie van meestertitels. In dit essay gaan Jos van Zwieten en Barbara Marcelis in op het belang van het excellent presteren van vakmensen.

Klantcases

Zoeken

Contactpersoon

 Jos van Zwieten
Jos van Zwieten
Managing consultant
06-10533767
 Barbara Marcelis
Barbara Marcelis
Senior consultant
06-51690007

Socialize met CINOP