Stimuleren van excellentie

Excellentie in het mbo helpt de aantrekkingskracht van het beroepsonderwijs te vergroten. Talentvolle mbo-studenten verdienen een ambitieus onderwijsprogramma. Toptalenten moeten de mogelijkheid krijgen om na hun mbo-diploma binnen hun vakgebied door te groeien naar excellent vakmanschap, het meesterschap. Hoe geeft u uw excellentieprogramma vorm? Hoe zorgt u voor eigentijdse meester-gezeltrajecten? Hoe zorgt u voor draagvlak voor regionale (en/of internationale) samenwerking en een regionale ketenaanpak (po-vo-mbo-hbo)?

Toegevoegde waarde
CINOP helpt met het vormgeven van excellentieprogramma’s waarmee studenten, docenten én de instelling het beste uit zichzelf kunnen halen. Door onze nauwe samenwerking met MBO in Bedrijf (kwaliteit en excellentie mbo), Skills Netherlands (vakwedstrijden), Erasmus+ en vele brancheorganisaties (ontwikkeling Meestertitels), is CINOP een ervaren partner in de ontwikkeling van het excellentiebeleid in het mbo. Wij ondersteunen scholen bij het maken van onderbouwde keuzes en het ontwerp en uitvoeren van activiteiten die naadloos aansluiten bij de doelstellingen rondom kwaliteit en excellentie. >

Aanpak
 • Analyse stand van zaken: toetsen en screenen haalbaarheid en aanbrengen verbetermogelijkheden kwaliteitsplan met betrekking tot excellentie.
 • Ontwikkelen van aansprekende haalbare concepten en aanpakken voor excellentiebeleid en –programma’s.
 • Doorvertalen van gewenst beleid op instellingsniveau naar de (vak)colleges, teams en docenten.
 • Samen met teams van studenten, docenten en bedrijven opstellen van realistische excellentieprogramma’s.
 • Monitoring van voortgang van de resultaten voor de jaarlijkse verantwoordingen.
 • Begeleiden meester-gezel trajecten: (wederzijdse) begripsvorming en verbinding met relevante brancheorganisaties en beroepsverenigingen.
 • Opzetten van vakwedstrijden en implementeren van excellentieprogramma’s in curriculum en praktijkexaminering. 
 • Vormgeven van internationalisering. We kunnen verbinding leggen met en ondersteunen bij aanvragen in het kader van mobiliteitsprogramma’s Erasmus+.

Referenties
 • Opstellen excellentieprogramma: Conceptontwikkeling A-level programma voor gameopleiding en advisering bij planontwikkeling excellentiebeleid Sint Lucas.
 • Ontwikkelen Meestertitels/standaarden voor professionele excellentie samen met bedrijven en werkveld: Ontwikkeling Meesterexamens Patissier en Boulanger voor Sociaal Fonds Bakkersbedrijf (SFB) en Meesterexamens Slager en Topverkoper voor Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie (KNS).
 • Ontwikkeling Toolbox Meesterschap en uitvoering pilot met vier branches/beroepsgroepen in opdracht van Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA).
 • Advisering en planvorming meestertitels voor brancheorganisaties in opdracht van MBO in Bedrijf/MBO15.
 • Advisering en planvorming t.b.v. professionele standaarden voor mbo docenten voor Beroepsvereniging van MBO-docenten.  
 • Opstellen positionpaper en pleitnota ‘Vakwedstrijden in mbo’ voor  Skills Netherlands.

Terug naar startpagina -  Dossier:  Focus op kwaliteit
Zoeken

Contactpersoon

 Jos van Zwieten
Jos van Zwieten
Managing consultant
06-10533767
 Barbara Marcelis
Barbara Marcelis
Senior consultant
06-51690007

Socialize met CINOP