(Her)ontwerpen van curricula

Kwaliteitsdoelen kunnen behaald worden, door een goed fundament te leggen onder de opleidingen: het curriculum. Maar wat is een goed curriculum? Hoe zorgt u voor logisch samenhang binnen het curriculum dat ook nog eens voldoet aan de wensen en eisen van diverse actoren, zoals studenten, (leer)bedrijven, docenten en overheid?

Toegevoegde waarde
CINOP Advies werkt samen met scholen aan het bouwen van een krachtig curriculum waarin de kwaliteitsafspraken die de school heeft gemaakt tot uiting komen. CINOP heeft bewezen expertise op het gebied van curriculumontwikkeling. We ondersteunen meer dan de helft van de mbo-instellingen (bestuurders, managers, docenten en teams) bij het realiseren van een passend opleidingsaanbod (portfolio) en eigentijdse curricula. Door ons brede netwerk en ruime ervaringen beschikken we over een goed beeld van mogelijkheden, aanpakken, best practices etc. Daarbij houden we de samenhang binnen en tussen opleidingen, sectoren en locaties scherp in de gaten en zorgen we voor maatwerk en synergie. Zo helpen we scholen om meer gepersonaliseerd leren mogelijk te maken en de aansluiting met het bedrijfsleven optimaal vorm te geven. Wij zetten daarbij ook digitale instrumenten in. Met name de Herontwerptool wordt door veel scholen als waardevol gezien.

Aanpak
 • We leveren op maat gesneden ondersteuning, vertrekkend vanuit uw opgaven:
  o    van inhoudsexpert tot meewerkend voorman op de werkvloer
  o    van kortdurende impuls voor verandering tot het zijn van een integraal onderdeel van het team/de organisatie (interimrol)
  o    we bieden zowel (maatwerk) training als advies
  o    we treden op als expert en ‘critical friend’ om zo de belangen van de organisatie, het team en de student zo goed mogelijk met elkaar in balans te brengen
 • We bieden een duurzame ondersteuning en sluiten aan bij schooleigen instrumenten, projectstructuren en menskracht. Wanneer wij weer weg zijn is het effect van onze ondersteuning nog altijd tastbaar.
 • We beschikken over diverse digitale instrumenten, zoals de Herontwerptool (www.herontwerptool.nl)

Referenties
 • Ondersteunen herijking curricula voor ROC Aventus
 • Ondersteunen van teams bij het herontwerpen van curricula voor Deltion College
 • Ontwikkelen nieuwe curricula van entree-opleidingen, o.a. bij het Startcollege Zadkine en Albeda, ROC Aventus en ROC de Leijgraaf
 • Verzorgen van diverse incompany trajecten: bouwen aan een krachtig curriculum (o.a. Leeuwenborgh Opleidingen , ROC van Twente, Scalda)
 • Interimrol projectleider/ strategisch partner Focus op Onderwijs voor ROC Midden Nederland
 • Ontwikkelen Servicedocument Invoering Herziening Kwalificatiestructuur in samenwerking met MBO Raad
 • Leergang Onderwijsmakers in samenwerking met MBO Academie
 • Een groeiend aantal onderwijsinstellingen werkt met de Herontwerptool

Terug naar startpagina -  Dossier:  Focus op kwaliteit
Zoeken

Contactpersoon

 Sandra Beugel
Sandra Beugel
Managing consultant
06-51347470

Socialize met CINOP