Verhogen van de studiewaarde – gaat u de uitdaging aan?

Studiewaarde vat de kern samen, waar het in het onderwijs omgaat – zowel mogelijk waarde toevoegen voor de student. Opleidingsteams leiden studenten toe naar een diploma dat past bij hun talenten; een diploma zo dicht mogelijk bij het maximaal haalbare in plaats van het gemiddelde. Het begrip studiewaarde en de aandacht hiervoor is nieuw sinds de kwaliteitsafspraken. Twee jaar op rij goede resultaten behalen kan zelfs een éxtra resultaatafhankelijke beloning opleveren. CINOP gaat graag samen met uw teams de uitdaging aan om deze maximale waarde te realiseren.

Toegevoegde waarde
Met een hart voor goed onderwijs en als expert op het gebied van leren en ontwikkelen van mensen bundelt CINOP al haar kennis en expertise van het mbo om teams in staat te stellen meer uit zichzelf en dus meer uit de student te halen. CINOP ziet het onderwijsteam en de professionele docent als de sleutel naar meer rendement en een hogere studiewaarde.

Aanpak
  • De motivatie van de docent om les te geven en eigenaarschap is de drijvende motor tot het behalen van resultaten.
  • Inspirerende en deskundige begeleiding van het team in het komen tot een betekenisvolle invulling van het begrip studiewaarde en een aanpak om gestelde doelen te realiseren. Vanuit eigen kracht met ondersteuning van een team van creatieve, deskundige en innovatieve consultants gaat het onderwijsteam aan de slag. 
  • Vergroten betrokkenheid student. Door meer betrokken te zijn, denkt de student de opleiding aan te kunnen, vindt hij het onderwijs goed vinden en boekt hij feitelijke resultaten.
  • Het benutten van de capaciteit van aankomende docenten die in opleiding zijn of docenten die een masteropleiding volgen om met hun onderzoeks- en ontwikkelingsmogelijkheden de aanpak van het student om meer studiewaarde te creëren, te ondersteunen.
  • Doelgerichte, systematische manier van werken met behulp van instrumenten en middelen zoals opbrengstgericht werken, learning analytics en actiegericht onderzoek.
  • Docenten die op basis van visie op onderwijs, activerende didactiek en kennis van leerstijlen differentiëren en maatwerk bieden aan studenten. Dit kan binnen een groep studenten, maar ook apart in creatieve maatwerktrajecten.
  • Het benutten van invloedrijke factoren, zoals inzet en betrokkenheid van ouders en het werkveld.
  • Het benutten van moderne technieken, zoals ICT en technologie

Referenties
  • Sint Lucas – Project EYE en Nimeto- Project EYE opener. Een innovatieve aanpak, om docenten te inspireren en aan te zetten tot onderwijsverbetering door feedback van experts, studenten en ouders.
  • Coaching van onderwijsteams gericht op meer taakvolwassen worden en realiseren gestelde kwaliteitsdoelen

Terug naar startpagina -  Dossier:  Focus op kwaliteit
Zoeken

Contactpersoon

 Marloes van Bussel
Marloes van Bussel
Consultant
06-10882969

Socialize met CINOP