Nieuwe vormen van leren en opleiden

Veranderingen in de samenleving, nieuwe beroepen en technologieën hebben de manier waarop we werken, leren en leven enorm veranderd. Functies en beroepen veranderen, verdwijnen en ontstaan in een steeds hoger tempo en vragen bovendien om andere of nieuwe competenties. Dit vraagt om andersoortig onderwijs met nieuwe vormen van leren en opleiden. Maar hoe zorgt u daarvoor? Hoe krijgt u uw teams daarin mee? En hoe zorgt u dat nieuwe (digitale) leermiddelen ook voldoende inhoud hebben? En aansluiten op persoonlijke leerstijlen van leerlingen en aansluiten op de behoefte van de arbeidsmarkt?

Toegevoegde waarde

CINOP begeleidt en adviseert mbo-instellingen bij het innoveren van leren en opleiden. We starten vanuit de behoefte van de arbeidsmarkt, het primaire onderwijsproces, de pedagogische aanpak en de leerling. We zetten in op nieuwe didactische methodieken en nieuwe vormen van samenwerkend leren. We hebben ruime ervaring met het opzetten van nieuwe en creatieve leermethoden en succesvolle experimenten. We ontwikkelen pedagogische vaardigheden van docenten en sluiten aan bij de leef- en leerwereld van studenten.

Aanpak
 • Werken vanuit de behoeften en vraagstukken van teams en versterken van individuele vaardigheden van docenten (empowerment) in relatie tot snel wisselende ontwikkelingen in samenleving en technologie.
 • Ontwikkelen van pedagogische vaardigheden van docent om sociale, communicatieve en culturele vaardigheden van leerlingen te verbeteren
 • Inzet van digitale leermiddelen (apps, gaming en online reflectietools), met oog voor de pedagogische en didactische content
 • Inspirerende werkvormen met aandacht voor de wereld van morgen (21st century skills: leven, leren en werken)
 • Experimenteren met vormen van projectonderwijs

Referenties
 • Invoering projectenonderwijs in mbo-instelling in de Randstad
 • Opstellen en uitvoeren project ‘Student als partners in onderwijsontwikkeling”. 
 • Trainingen activerende methodiek aan mbo-docenten
 • Opzetten en ontwikkelen digitale leeromgeving (E-learning) voor Rijkswaterstaat
 • Ontwikkelen e-learning voor technische beroepen
 • Experimenten met mobile learning
 • Opzetten excellentieprogramma voor studenten Pedagogiek in hoger onderwijs
 • Digimeters (met Stichting Lezen & Schrijven)
 • Methodiek van stemherkenning verwerkt in inburgeringstoets

Terug naar startpagina -  Dossier:  Focus op kwaliteit
Zoeken

Contactpersoon

 Marianne Driessen
Marianne Driessen
Senior consultant
06-10970957

Socialize met CINOP