Versterking van de BPV

Een van de landelijke vastgestelde beleidsthema’s waarop mbo-instellingen gericht inzetten om de onderwijskwaliteit verder te verhogen is de beroepspraktijkvorming (BPV). Onder andere het BPV protocol en het servicedocument beroepspraktijkvorming hebben daar de aanzet toe gegeven. Hoe zorgt u voor studenttevredenheid over de begeleiding van de BPV? Hoe verbetert u de samenhang tussen theorie en (binnen- en buitenschoolse) praktijk? En hoe verdiept en verbreedt u het relatienetwerk met bedrijven?
   
Toegevoegde waarde
CINOP begeleidt en adviseert mbo-instellingen om hun BPV zodanig in te richten dat studenten er optimaal leerprofijt uit halen voor het opleidingstraject nu maar ook voor stappen in vervolgonderwijs dan wel arbeidsmarkt na de opleiding. We denken daarbij vanuit de driehoek bedrijven, onderwijsinstelling en studenten. We hebben een integrale kijk op de BPV met aandacht voor praktische zaken en voor samenhang tussen de verschillende aspecten van de BPV zoals: netwerkvorming in de regio, de plaats van de BPV in het curriculum, verdieping van het leer- en loopbaanproces van de student in de BPV, de begeleiding van de student in de BPV, examineren in de BPV en het slim organiseren van de BPV.

Aanpak
 • In  kaart brengen van de huidige situatie van de BPV in uw onderwijsinstelling en opstellen van een verbeterplan.
 • Versterken van de regionale samenwerking tussen school en bedrijfsleven en het ontwikkelen van een duurzaam netwerk op basis van een gedeelde visie in sessies met betrokkenen (managers) vanuit de school en vanuit de praktijk.
 • Begeleiden van curriculumwerkgroep om de BPV (beter) in te bedden in het curriculum: afstemmen van praktijk en theorie, integreren van nieuwe vormen van werkplekleren in samenhang met de BPV.
 • Begeleiden van BPV docenten en managers om uitwerking te geven aan een slimme, logistieke organisatie van de BPV; uitwerken van een concrete aanpak
 • om studenten en leerbedrijf te matchen.
 • Begeleiden en professionaliseren van BPV coördinatoren om de BPV effectief in te richten.
 • Begeleiding en professionaliseren van BPV docenten en praktijkbegeleiders om de begeleiding vanuit de school en vanuit het bedrijf goed op elkaar af te stemmen en verdieping van het leer- en loopbaanproces van de student te bevorderen.
 • Advies en begeleiding bij het ontwikkelen van een aanpak om de BPV te monitoren met behulp van de PDCA-cyclus.

Referenties
 • Begeleiding van bijeenkomsten tussen onderwijsinstelling en bedrijven in de regio om samenwerking te versterken (tussen Friese zorginstellingen en ROC Friesland College, tussen Fontys Hogeschool, ROC Eindhoven en regionale bedrijven in de technische sector).
 • Ontwikkelen strategisch plan voor werkplekleren samen met bedrijven voor de RDM Campus Rotterdam, een samenwerkingsverband tussen Albeda College, hbo en bedrijven uit de regio.
 • Uitwerking QuickScan BPV in samenwerking met Kenteq.

Terug naar startpagina -  Dossier:  Focus op kwaliteit
Zoeken

Contactpersoon

 Alie Kamphuis
Alie Kamphuis
Managing consultant
06-22661663

Socialize met CINOP