Organisatie ontwikkeling

Een succesfactor om de onderwijskwaliteit verder te verhogen is de organisatieontwikkeling van de mbo-instelling. Wat is de koers van de instelling, hoe komt die (breed gedragen) tot stand? Hoe zorgt u voor resultaatgerichte samenwerkende teams, waar docent en leerling centraal staan, met ruimte en inspiratie voor onderwijsgevenden, waar kwaliteitsdenken intrinsiek ingebed is in het onderwijsproces?

Toegevoegde waarde
CINOP begeleidt en adviseert mbo-instellingen de interne organisatie zo in te richten dat teams optimaal vorm kunnen geven aan de kwaliteit van hun onderwijs. Zo nemen teams verantwoordelijkheid voor hun resultaten en krijgen ze ruimte om zelf te sturen, met zo weinig mogelijk bureaucratie. Ook op instellingsniveau kan CINOP u ondersteunen bij de inrichting van uw kwaliteitssysteem en -organisatie waarbij het optimaal laten werken van teams het uitgangspunt is. We stellen een passend programma op dat u in staat stelt de uitvoering, voortgang en resultaten effectief te monitoren en waar nodig bij te stellen. De resultaten daarvan kunt u direct gebruiken voor uw verantwoording en instellingsrapportages. De onderstaande thema’s staan bij ons centraal:
 • Verbinden van inhoud en proces: we vertrekken vanuit datgene wat onderwijsprofessionals het meest boeit: de inhoud en aanpak van hun onderwijs. Op een natuurlijke manier dienen zich daarbij teamontwikkelingsvraagstukken aan: welke rollen onderscheiden we, hoe verdelen wij onze taken, hoe komen we tot afspraken en hoe werken we samen? Zo ontstaat synergie tussen de onderwijskundige ontwikkeling en teamontwikkeling, waarbij we inzetten op het ontwikkelen van ieders talenten.
 • Organisch structureren: CINOP leert teams om te werken met een jaarplan dat er voor iedereen werkelijk toe doet, met ruimte voor vernieuwing. Daarin legt het team zelf zijn beoogde resultaten vast. Zo ontstaat gedeeld en gevoeld eigenaarschap bij de teamleden en gaan zij vervolgens samen met volharding en flexibiliteit aan de slag. Ook leren zij hoe zij op gezette tijden de voortgang kunnen monitoren en kunnen bijsturen. Hoe spreken we elkaar aan en vooral, hoe zetten we ieders talent in en creëren we ruimte om met vernieuwing te experimenteren.
 • Kwaliteitsbewust werken: de herkenning en erkenning van kwaliteitsbewustzijn staat centraal. Kwaliteit komt tot uitdrukking in de praktijk en het systeem. Essentieel is de menselijke factor: mensen maken immers de organisatie. De talenten, het gedrag en kwaliteitsbewustzijn van individuele medewerkers en de cultuur (werk-, leer- en experimenteer klimaat) van de leden van de organisatie samen zijn doorslaggevend. In onze begeleiding van teams leren zij kwaliteitsbewust te werken. We doen dat met actieve en inspirerende werkbijeenkomsten, het betrekken van de buitenwereld, en altijd met reële casuïstiek. Zodat teams de beoogde kwaliteitsdoelen realiseren maar ook leren om dit in de toekomst zelfstandig te doen.

Aanpak
 • In samenspraak met teams de next step in hun ontwikkeling identificeren en een actiegericht plan opstellen (als onderdeel van het teamjaarplan) om met gewenste verbeteringen (onderwijskundig en teamontwikkeling) aan de slag te gaan. Een quickscan is beschikbaar.
 • Begeleiden van inspirerende teamsessies om met de verbeteringen aan de slag te gaan, het team zelf te laten innoveren en professionaliseren en het kwaliteitsbewustzijn te versterken (door vanuit dagelijkse praktijk te leren werken met en sturen op een teamjaarplan met de PDCA cyclus).
 • Begeleiding van het management met hun rol in verbeter- en kwaliteitstrajecten; versterken en stimuleren van hun sturingsvaardigheden en kwaliteitsbewustzijn.
 • Advies en begeleiding bij de herinrichting van de interne organisatie van een onderwijsinstelling naar een organisatie van teams; bij herinrichting van stafdiensten of van de examenorganisatie.
 • Advies en begeleiding bij programmatisch werken met kwaliteitszorg en kwaliteitsontwikkeling. Primair gericht op intern leren, innoveren en verbeteren van de kwaliteit en die tevens benut kan worden voor de externe verantwoording.  Heldere verantwoordingsrapportages (dashboards), zodat vergelijking, leren en verbeteren ten opzichte andere teams, sectoren of colleges eenvoudig mogelijk is.  

Referenties
 • Strategie ontwikkeling SintLucas (creatieve vakinstelling)
 • Kwaliteitsontwikkeling en kwaliteitsbewustzijn in teams (SintLucas, Nimeto; ROC Amersfoort, Sint Lucas Eindhoven, ROC Nijmegen, Albeda College)
 • Herinrichting (team)organisatie Summa College
 • Herinrichting onderwijsstaf ROC Midden Nederland
 • Herinrichting examenorganisatie (Deltion College, Rijn IJssel, Noorderpoort College)
 • Management Development middenmanagement (ROC Aventus, Hoornbeeck College)
 • Leergang werken aan kwaliteit in teams (in samenwerking met MBO Academie)

Terug naar startpagina -  Dossier:  Focus op kwaliteit
Zoeken

Contactpersoon

 Joost Franssen
Joost Franssen
Managing consultant
06-53317127

Socialize met CINOP