Dossier: Focus op Kwaliteit

Naam afbeelding

Op 30 april 2015 hebben alle instellingen voor het beroepsonderwijs hun kwaliteitsplannen ingeleverd bij OCW. Met uw plan heeft u, op basis van uw strategische koers, duidelijk gemaakt op welke thema’s vanuit het bestuursakkoord uw school aan de slag gaat. Welke verbeteringen gaat u de komende jaren doorvoeren? Hoe vertaalt u dit door naar de onderwijsteams? Speciaal voor dit doel hebben wij onze expertise gebundeld in een integrale aanpak.

Onder het motto ‘kwaliteitsafspraken realiseren en borgen in het kwadraat’, helpt CINOP scholen en teams met het bepalen waar u verbeteringen gaat doorvoeren en hoe u dit gaat doen. Een goed plan is één. Maar uiteindelijk valt of staat het succes ervan met de intenties en het feitelijk handelen van de teams. Want zij bepalen de échte kwaliteit van uw instelling.

Critical friend
CINOP nam de kwaliteitsplannen van zo’n twintig instellingen door en dacht mee met als voornaamste insteek: hoe kom je van plan tot werkelijkheid?
Lees hier onze bevindingen.
                                              
Expertise gebundeld in integrale aanpak
Al jaren lang is CINOP een vertrouwde partner voor mbo-instellingen om de kwaliteit van onderwijs en examinering te verhogen. Speciaal voor dit doel hebben wij onze praktijkervaring gebundeld in een samenhangende aanpak voor de uitdagingen waar u nu voor staat. Van het kwaliteitsbewust (leren) werken in teams tot herontwerp van curricula en het inzetten van nieuwe vormen van leren en opleiden.

Een ‘bloemlezing’ van onze expertise:
Onze integrale aanpak is er op gericht om blijvend meerwaarde te leveren en samen met uw medewerkers te werken aan een duurzame kwaliteitsverhoging. Klik op de bloem voor onze aanpak per thema:

OrganisatieontwikkelingProfessionaliseringHerontwerp curriculaTaal- en rekenonderwijsStimuleren excellentieTerugdringen vroegtijdig school verlatenNieuwe vormen leren en opleidenStudiewaarde verhogenKwaliteit van examinerenBeroepspraktijkvorming BPV
Focus op kwaliteit


Thema’s
•    Stimuleren excellentie (lees meer)
•    Taal- en rekenonderwijs (lees meer)
•    Terugdringen vsv (lees meer)
•    Herontwerp curricula (lees meer)
•    Kwaliteit van examinering (lees meer)
•    Studiewaarde verhogen (lees meer)
•    Nieuwe vormen leren en opleiden (lees meer)
•    Professionalisering (lees meer)
•    Beroepspraktijkvorming (BPV) (lees meer)
•    Organisatieontwikkeling (lees meer)
Zoeken

Contactpersoon

 Alie Kamphuis
Alie Kamphuis
Managing consultant
06-22661663

Socialize met CINOP