Marloes van Bussel

Naam afbeelding
Marloes zet zich graag vanuit een brede maatschappelijke betrokkenheid in voor het duurzaam verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkeling en opleiding van mensen. Zij is op haar best in de rol van procesbegeleider: snel overzicht, analytisch vermogen en doelgerichtheid zijn haar kracht. In haar werk gaat ze graag vraaggericht te werk en zoekt ze op een waarderende manier naar nieuwe mogelijkheden en oplossingen. Een zo groot mogelijke samenwerking met betrokkenen acht zij daarbij van belang.
In haar projecten werkt ze het liefst vanuit de kwaliteiten en motivatie van de mensen. Ze heeft zich bijvoorbeeld beziggehouden met het uitvoeren van audits en onderzoek ter verbetering van de kwaliteit van examinering en onderwijs, het begeleiden van docententeams en het ondersteunen veranderingsprocessen binnen onderwijsinstellingen, o.a. gericht op de organisatiecultuur.
Marloes van Bussel
Consultant
06-10882969
Linkedin
Zoeken

Socialize met CINOP