Peter IJsenbrant

Naam afbeelding
Als managing consultant is Peter betrokken bij sectorale en intersectorale scholings- en mobiliteitsvraagstukken. Hij heeft  velerlei advieswerkzaamheden verricht in een groot aantal sectoren, zoals de bedrijfstak bouw, de transportsector, de ziekenhuisbranche, de metaalsector, de installatiebranche, de vakbeweging (FNV, CNV, ZBo) en verschillende werkgeversorganisaties (FOSAG, NOA, Bouwend Nederland, STAZ, ACTIZ, Transport- en Logistiek Nederland).
Daarnaast is hij sinds 2001 verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van grootschalige arbeidsmarkt- en scholingsprojecten in diverse sectoren (o.a. de onderwijssector en de bouwnijverheid) en voor de ministeries van OCW en SZW. Zijn aandacht is daarbij met name gericht op het vormgeven van tijdelijke coöperatieve samenwerkingsverbanden en ketenregie. Naast ervaring op het terrein van project- en programmamanagement heeft Peter ervaring in het aansturen van professionele en multidisciplinair samengestelde teams.
Zijn consultancywerkzaamheden combineert hij met bestuurlijke werkzaamheden in een aantal organisaties die zich bezighouden met certificering, accreditatie en kwaliteitstoezicht binnen het onderwijsveld.
Peter IJsenbrant
Managing consultant
06-10930355
Linkedin
Zoeken

Socialize met CINOP