José Dams

Naam afbeelding
José beweegt zich als projectleider/adviseur vooral op het terrein van de examinering. Ze richt zich daarbij op kwaliteitsverbetering en –borging en deskundigheidsbevordering van examencommissies en andere betrokkenen in de examenorganisatie, zowel in vmbo en mbo als hbo. Ze is al jarenlang voorzitter van het landelijke Netwerk Examineren en heeft uitgebreide ervaring in ondersteuning bij het ontwikkelen van visie, kaders, formats en exameninstrumenten.
Op roc-breed niveau houdt José zich bijvoorbeeld bezig met de vormgeving van examenorganisaties, kwaliteitsborging van examinering in de bpv en het ontwikkelen en implementeren van examenreglementen en (kwaliteits)handboeken voor examinering.
José voert bij examenorganisaties van roc’s en exameninstellingen regelmatig kwaliteitsaudits uit van proces en product of geeft er mede vorm aan de auditorsystematiek.
José Dams
Senior consultant
06-12507527
Linkedin
Zoeken

Socialize met CINOP