Linda Medendorp

Naam afbeelding
Linda heeft de ervaring om op strategisch en tactisch niveau mee te denken, te adviseren en vervolgens dit advies te implementeren. Centraal daarin staat voor haar de koppeling van de persoonlijke ontwikkeling aan de organisatieontwikkeling. Als projectleider geeft Linda leiding aan verander- en professionaliseringstrajecten en het ontwikkelen van instrumenten.
Ze fungeert als adviseur en begeleider/coach van bestuur, management, beleidsadviseurs en docenten(teams) bij onderwijsontwikkeling, (her)ontwerp van opleidingen in (v)mbo en professionalisering. Zo heeft ze verschillende roc’s en vmbo-scholen begeleid bij vraagstukken rondom de implementatie van Focus op Vakmanschap, met als kernthema’s: curriculumontwikkeling, slim organiseren en professionalisering.
Professionalisering is ook het kernthema in de projecten Opleiden in de School, de samenwerking tussen mbo en lerarenopleiding, waarin Linda verschillende samenwerkingsverbanden heeft begeleid.
Linda Medendorp
Senior consultant
06-10015885
Twitter
Linkedin
Zoeken

Meer over dit onderwerp

Socialize met CINOP