Tijs Pijls

Naam afbeelding
Tijs is als managing consultant al jaren betrokken bij projecten voor het onderwijs, het bedrijfsleven en de (semi)overheid op het gebied van duurzame inzetbaarheid en leven lang leren. Daardoor kan hij snel en pragmatisch een vertaalslag maken in vraagstukken die zich op het snijvlak bevinden van onderwijs en arbeid.
Hij heeft in de rol van projectmanager, projectleider, trainer en ontwikkelaar ruime ervaring en expertise op het gebied van validering (EVC, NLQF, ECVET), competentieontwikkeling en –beoordeling en (sectoraal) loopbaanbeleid.
Met die ervaring kan Tijs in projecten uitstekend afgesproken doelen omzetten in praktische, haalbare oplossingen.
Tijs Pijls
Managing consultant
06-10015878
Twitter
Linkedin
Zoeken

Meer over dit onderwerp

Socialize met CINOP