Jo Fond Lam

Naam afbeelding
In haar rol van inhoudelijk expert beweegt Jo Fond zich vooral op het terrein van onderzoek naar de psychometrische kwaliteit (betrouwbaarheid en validiteit) van toetsen en examens, en de borging van die kwaliteit.
Als projectleider, procesbegeleider en ontwerper is ze bijvoorbeeld in opdracht van de overheid werkzaam op het gebied van inburgeringsbeleid, maar ook examinering en taaltoetsing in het mbo zijn belangrijke thema’s voor Jo Fond.
Met de inbreng van haar expertise en ervaring zorgt ze voor ordening en samenhang bij het bouwen aan nieuwe ontwikkelingen.
Jo Fond Lam
Senior manager
06-10970961
Linkedin
Zoeken

Socialize met CINOP