Miryam de Hoo

Naam afbeelding
Miryam is taalwetenschapper met (docent)ervaring binnen het onderwijs en de volwasseneneducatie. Bij CINOP Advies is zij inzetbaar als adviseur, trainer en ontwikkelaar van tools en instrumenten.

Miryam richt vooral op de professionalisering van docenten(teams) in het beroepsonderwijs en vraagstukken rondom taal (Nederlands, MVT en NT2), examinering, blended learning en digitale vaardigheden.

Het motiveren en inspireren van anderen is één van haar favoriete uitdagingen. Vanuit haar achtergrond als docent en beleidsondersteuner werkt Miryam graag aan het verbinden van theorie, beleid en praktijk. Altijd resultaatgericht en met een kritische blik.
Miryam de Hoo
Consultant
06-12459877
Linkedin
Zoeken

Downloads

Socialize met CINOP