Jessica Spithoven

Naam afbeelding

Jessica werkt met name op het gebied van examinering en onderwijsvernieuwing in het mbo. Als projectleider, procesbegeleider en inhoudsexpert richt zij zich op het verbinden van onderwijs en arbeidsmarkt. Door partijen te laten samenwerken op vraagstukken rondom examinering, curricula, leermiddelen en professionalisering (docenten, leermeesters) verbetert de kwaliteit van het onderwijs. Jessica vindt het een uitdaging om verschillende ideeën en uiteenlopende belangen te overbruggen, het beste uit mensen te halen en te werken aan wat écht werkt. 

Jessica Spithoven
Consultant
06-12234905
Linkedin
Zoeken

Socialize met CINOP