Marjolein Büscher-Touwen

Naam afbeelding
Marjolein is als adviseur vooral werkzaam op het gebied van inclusief en toegankelijk onderwijs voor jongeren met een beperking. In haar werk is ze proactief, kwaliteits-, resultaat- en mensgericht. Marjolein heeft een achtergrond als loopbaanadviseur en projectleider in het wetenschappelijk onderwijs en kent de onderwijspraktijk van binnenuit.
Marjolein Büscher-Touwen
Consultant
06-22794051
Twitter
Linkedin
Zoeken

Socialize met CINOP