Nieuws

Jaren

Nieuw competentieprofiel Apothekersassistent

Naam afbeelding

29 juni 2012

Het beroep van Apothekersassistent is aan allerlei veranderingen onderhevig. De SBA gaf CINOP de opdracht om een nieuw beroepscompetentieprofiel apothekersassistent te maken.

Trends als de verdere verschuiving van bereiding naar farmaceutische patiëntenzorg, de rol van zorgverzekeraars, logistieke ontwikkelingen in de apotheek maakt dat het beroepscompetentieprofiel uit 2004 onvoldoende aansloot op de beroepspraktijk.

Canmeds-model
Voor de ontwikkeling van het nieuwe beroepscompetentieprofiel apothekersassistent (BCP AA) kozen de betrokken partijen en CINOP voor het Canmeds-model, een Canadees competentie-model voor betere patiëntenzorg in de medische sector met zeven competentiegebieden.

Eén geheel
Barbara Marcelis, senior consultant bij CINOP, legt uit: “Het nieuwe competentieprofiel begint met een duidelijk beeld van wie de assistent is, met wie ze samenwerkt en wat haar werkveld is. Vervolgens zijn haar kerntaken beschreven. De zeven competentiegebieden van het Canmeds-model zijn op deze kerntaken gelegd: wat is de rol van bijvoorbeeld communicatie of organiseren bij de kerntaak? Bij elke kerntaak verschillen de competentiegebieden; zo vergt de ene taak meer samenwerking dan de andere. Van belang is dat de taken en competentiegebieden in het nieuwe beroepscompetentieprofiel geen losse onderdelen meer zijn. Het is nu één geheel.”

Breed gedragen

Bij de ontwikkeling van het beroepscompetentieprofiel zijn vertegenwoordigers en medewerkers vanuit de openbare apotheken nauw betrokken geweest. Met de aanstelling van een stuurgroep die bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de VZA, ASKA, CNV Publieke Zaak en FNV bondgenoten hebben SBA en CINOP ervoor gezorgd dat het profiel beantwoordt aan de eisen van de legitimerende partijen. Het resultaat is een breed gedragen beroepscompetentieprofiel.

Kwalificatiedossier

Het nieuwe BCP AA wacht op validatie. Daarna volgt een vertaalslag naar het kwalificatiedossier apothekersassistent, dat aangeeft wat een leerling apothekersassistent aan het eind van de opleiding moet kennen en kunnen. Het kwalificatiedossier, dat op 1 december 2012 gereed moet zijn, maakt een vertaalslag van de competenties van de ervaren apothekers­assistent uit het beroepscompetentieprofiel, naar de competenties van de startende assistent. 

Bron: sbaweb.nl
Zoeken

Contactpersoon

 Barbara Marcelis
Barbara Marcelis
Senior consultant
06-51690007

Socialize met CINOP