Nieuws

Jaren

Studiedag Focus op Vakmanschap

Naam afbeelding

27 november 2012

Op donderdag 15 november jl. werd met circa 30 onderwijsadviseurs, docenten en managers gekeken naar de gevolgen van Focus op Vakmanschap met betrekking tot de herinrichting van de curricula. CINOP-consultant Sandra Beugel gaf een presentatie over onderwijs slim organiseren.


Het Actieplan Focus op Vakmanschap vraagt van onderwijs­instellingen veranderingen in de organisatie en in het curriculum.

Volop keuze

Omdat er veel beleidswijzigingen plaatsvinden die in het curriculum verankerd dienen te worden, is het belangrijk goed zicht te hebben op de gevolgen, keuzemogelijkheden die er zijn, kansen en uitdagingen. Vervolgens wordt op basis daarvan een strategie gekozen hoe de voorbereiding, ontwikkeling en implementatie van deze herontwerpfase binnen de onderwijs­instelling wordt vormgegeven.

Omgaan met ontwikkelingen

Sandra Beugel van adviesbureau CINOP, programmamanager Hanneke van Bleek van ROC Nijmegen en Albert Jan Hoeve, strategisch onderwijsadviseur aan het Deltion College lichtten toe hoe zij met deze ontwikkelingen omgaan. De beleids­wijziging werd op deze instellingen benut als impuls voor kwaliteitsverbetering.

Meer lezen

De presentaties en achtergrondliteratuur vindt u op de website van Profiel.

Zoeken

Meer over dit onderwerp

Contactpersoon

 Sandra Beugel
Sandra Beugel
Managing consultant
06-51347470

Socialize met CINOP