Nieuws

Jaren

Geslaagde training Onderwijslogistiek

Naam afbeelding

12 april 2013

In het kader van de ‘functiemix’ heeft het ROC van Amsterdam met ROC Flevoland een scholingstraject voor LC-docenten opgesteld. Eén van de trainingen die de docenten in dit traject kunnen volgen is de leergang onderwijslogistiek, ontstaan uit een samenwerking tussen CNA, APS en CINOP.

Wie LC-docent wordt, gaat in allerlei teamtaken een duidelijker rol spelen om daarin het functioneren van het team te verbeteren. Om aankomende LC-docenten daarop voor te bereiden, biedt het ROC van Amsterdam/Flevoland een uitgebreid trainingsprogramma aan. Een vaste aanstelling als LC-docent is alleen mogelijk voor docenten die dit programma met succes hebben doorlopen. 

Expert in logistiek
Binnen het programma zijn er keuzemogelijkheden en één daarvan is de training Onderwijslogistiek. Hij bereidt voor op een rol in het team als expert in logistiek, en gezien de populariteit van de training zien veel docenten daar de waarde van in.
 
Tweede ronde succesvol afgesloten
Onlangs is de tweede tranche van trainingsgroepen succesvol uitgevoerd. In deze tranche hebben twaalf groepen docenten de leergang onderwijslogistiek gevolgd.  De evaluatie-enquête onder de deelnemers leverde veel enthousiaste reacties op: “Goede theoretische kaders en verbinding naar de praktijk van het onderwijs,”, “Training kwam precies op tijd,”, “Met veel plezier aan deze module gewerkt.” Veruit de meeste deelnemers gaven aan dat de inhoud van de module hen veel kennis en inzichten had opgeleverd, ook over hun rol als LC-docent.

De training
Het programma van de leergang Onderwijslogistiek beslaat vijf cursusdagen, waarin de docenten kennismaken met literatuur en onderzoeken rondom het thema onderwijslogistiek en flexibilisering in het onderwijs. De cursisten leggen de verbinding tussen de literatuur en een knelpunt of verbeterpunt binnen de eigen opleiding: in een eigen casus doen ze uitgebreid onderzoek naar de context waarin ze werken en de diverse oplossingsrichtingen die er zijn om het onderwijs te verbeteren.

Bewust kiezen
De ervaring leert dat docenten vaak een erg praktische benadering hebben om verbeteringen op te pakken; onderwijslogistiek is juist gericht op het onderzoeken van meerdere opties, waardoor een bewustere keuze voor een bepaalde oplossingsrichting kan worden gemaakt. Door het werken aan een persoonlijke casus ontwikkelden de docenten de vaardigheid om te organiseren en te handelen op basis van de actuele situatie, in plaats van te snel in een willekeurige actie te schieten.

Casus
Lees hier meer over de casus van een van de cursisten

Zoeken

Contactpersoon

 Sandra Beugel
Sandra Beugel
Managing consultant
06-51347470

Socialize met CINOP