Nieuws

Jaren

Brandweer: blijvende vakbekwaamheid krijgt blijvend aandacht

Naam afbeelding

12 juli 2013

Blijvende vakbekwaamheid is een van de aandachtspunten van het landelijke project Versterking Brandweeronderwijs. Een van de regio's die flink aan de weg timmert, is Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO). CINOP is onderdeel van de werkgroep die de regio ondersteunt.

In een artikel op http://www.brandweer.nl/vertellen Moos de Fretes (Regionaal coördinator Vakbekwaam blijven) en Lisa van de Ven (Afdelingshoofd Vakbekwaamheid) over de aanpak in hun Brabantse regio.

De goede dingen

Het begint met de "goede dingen doen". Voor aantoonbare vakbekwaamheid betekent dat goed strategisch personeelsmanagement waarbinnen de menselijke factor centraal staat: de (brandweer)mens die een succesvolle, professionele hulpverlener wil zijn.

Wat bereikt?

Inmiddels is het 2013 en is de VRBZO met alle projecten volop aan de slag. Concreet is nu bereikt:
  • Alle oefencoördinatoren zijn rijksgediplomeerd
  • Er is 1 oefensystematiek voor alle korpsen gebaseerd op Leidraad oefenen en de Rie
  • Er is een opleiding Oefenleider ontwikkeld, gebaseerd op de rolverdeling binnen de regio
  • Er is een train-de-trainer programma m.b.t. competentiegericht waarnemen en beoordelen.
Portfolio

De werkgroep met CINOP is gestart met het ontwikkelen van een portfolio. Deze groep heeft het raamwerk en een rolbeschrijving gereed en verwacht in het najaar een proef te kunnen doen met manschappen. Deze proef houdt in: Kunnen we een beoordeling doen aan de hand van de criteria in het portfolio? Kunnen we deze registreren? Wat is er dan zichtbaar voor het individu en voor het MT over de vakbekwaamheid? Ofwel: Hebben we de vakbekwaamheid dan aantoonbaar gemaakt?

Leren van VRBZO


Tot slot, andere (veiligheids)regio's kunnen zeker iets leren van deze aanpak. Het werken vanuit de vragen in de toolbox en uitgangspunten van de eigen regio geeft inzicht en helpt om concreet te maken waar je wel of niet al over beschikt.
Hele artikel (bron: www.brandweer.nl)
Zoeken

Contactpersoon

 Barbara Marcelis
Barbara Marcelis
Senior consultant
06-51690007

Socialize met CINOP