Nieuws

Jaren

Meestertitel staat volop in de belangstelling

Naam afbeelding

17 juli 2013

Het concept van de Meestertitel staat volop in de belangstelling. Mede dankzij de opkomst van de ambachtseconomie en een groeiende waardering voor vakmanschap. Ook CINOP is een warm pleitbezorger van de meesterschapsgedachte en -titel.

Afgelopen weken is in de vakpers en nieuwsmedia diverse keren aandacht besteed aan de (her)invoering van de Meestertitel. Als bewijs van ultiem vakmanschap en illustratie van de ambachtseconomie.

Meesterkoks als voorbeeld
Een goed voorbeeld is de horecabranche waarin branchevereniging SHV werkt met Meestertitels voor koks en ijsbereiders. Zo legde Richard Ekkebus zijn SVH Meesterproef af op 10 kilometer hoogte voor 42 passagiers tijdens een KLM vlucht naar Hongkong. Maar de meestertitel komt ook voor kleinere, typisch ambachtelijke sectoren zoals de parketbranche, patisserie en boulangerie.

SER beveelt herinvoering aan
Met ‘Handmade in Holland’ heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) onlangs advies uitgebracht over de toekomst van ambachten in Nederland. Met een capaciteitentoets op de basisschool moeten praktische vaardigheden sneller worden opgespoord. Verder zou het vak techniek op de basisschool verplicht moeten worden gesteld, moeten er meer zij-instromers komen en adviseert de SER om de meestertitel opnieuw in te voeren.

FNV: meesterlijk werk belonen
FNV-bestuurder Linde Gonggrijp vindt het de hoogste tijd om een halt toe te roepen aan het "vertrutten" van de ambachtssector. Ambachten zijn springlevend en spelen een wezenlijke rol in de innovatieketen. Het is raadzaam om meesterlijk werk te belonen met de introductie van een meestertitel en de branche daarin te stimuleren en te faciliteren. Ook is het van belang om te investeren in veilig werk en dat begint al op school en in de leerwerkplaats.

VNO NCW: meestertitel geeft aanzien
Ook Rob Wolthuis, secretaris ambachtseconomie bij VNO NCW, houdt een pleidooi voor de meestertitel. In zijn blog stelt hij dat als ambachtelijke vaardigheden jong herkend en gewaardeerd worden, het beroepsperspectief beter in beeld gebracht kan worden. En een meestertitel kan goed vakmanschap daarbij meer aanzien geven.

CINOP warm pleitbezorger
Al geruime tijd is CINOP pleitbezorger van de meesterschapsgedachte en werken wij aan de implementatie van meestertitels. In een vorig jaar verschenen essay gaan Jos van Zwieten en Barbara Marcelis in op de motieven voor het concept meesterschap en het belang van het excellent presteren van vakmensen. Ook waren zij verantwoordelijk voor een onderzoek voor het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) waaruit blijkt dat een meerderheid van de ambachtelijke branches geïnteresseerd is in (her-)invoering van een Meestertitel voor hun ambacht.

 

 

Zoeken

Contactpersoon

 Jos van Zwieten
Jos van Zwieten
Managing consultant
06-10533767
 Barbara Marcelis
Barbara Marcelis
Senior consultant
06-51690007

Socialize met CINOP