Nieuws

Jaren

ICT-inzet in Amerikaans onderwijs vergelijkbaar met Nederland

Naam afbeelding

11 september 2013

Nederland loopt zeker niet op de VS achter bij de inzet van ICT in het onderwijs. Veel van de vraagstukken die actueel zijn in de VS worden ook in Nederland herkend. Dat was een centrale conclusie na een studiereis naar scholen in de VS die door Windesheim en Deltion College was georganiseerd. Onder de deelnemers waren ook docenten en managers uit het mbo.

De studiereis die voerde langs enkele scholen in New York en Jersey. Een ervan was de Urban Assembly Gateway School for Technologie (UAGST). De UAGST bestaat sinds 2011 en werkt vanuit de visie van Marzano. Via een subsidie van Microsoft beschikken alle leerlingen over een laptop in bruikleen. Alleen docenten die achter de genoemde onderwijsvisie staan, worden aangenomen. De docenten maken veelvuldig gebruik van ICT. Tijdens leerlingbesprekingen wordt via Google.docs. voor een aantal leerlingen het leerlingendossier bijgewerkt. Na schooltijd worden GOLD-lessen aangeboden, Goal-Oriented Learning Development-periods, om achterstanden m.b.t. de leerdoelen in te halen. Daarin wordt gebruik gemaakt van een digitaal lesprogramma, met behulp waarvan leerlingen bijvoorbeeld aan hun schrijfvaardigheden kunnen werken. In dat programma kunnen punten behaald worden en bij voldoende punten kan een leerling door naar het volgende level.

Een aspect dat tijdens de reis in de belangstelling stond was hoe scholen experimenteren met het verrijken van de leeromgeving door de inzet van blended learning. Het gebruik van blended learning is vrijwillig en wordt slechts door een beperkt aantal docenten actief toegepast. Middels het TOPP-programma (the online professor programm) kunnen docenten die zich op ICT-gebied willen ontwikkelen op een drietal niveaus ondersteuning krijgen.
  • Level 1: De docent die voor het eerste een online of hybride programma wil ontwikkelen
  • Level 2. De docent die voor het eerst middels een online of hybride programma gaat lesgeven
  • Level 3. Voor de ervaren online docent die op basis van reviews of Moodle programma’s bestaande online programma’s gaat bewerken
Opvallend is dat, net als in Nederland, het gebruik van ICT en evt. sociale media in het onderwijs sterk docentafhankelijk is en scholen moeilijk grip krijgen op het stimuleren van hun personeel om zich hierin actief te ontwikkelen. Albert Jan Hoeve, Strategisch onderwijsadviseur Deltion College geeft aan dat ook in de VS ICT & leren vooral afhangt van het enthousiasme van de docent. Als school kun je proberen docenten te verleiden zich hierin te ontwikkelen, maar meer niet.

Het is het reisgezelschap opgevallen hoe traditioneel nog wordt lesgegeven op de scholen die werden bezocht; de hoofdmoot bestaat uit kennisoverdracht. Omgaan met klanten en opdrachtgevers kwam totaal niet aan bod (Monique Ridder, Hogeschooldocent Windesheim).

De reactie van Margo Koopman, directeur MBO College ROC van Twente: “… mijn indruk na deze Amerika-expeditie……we doen het best goed in Twente”. En Ben Visscher, programmamanager ROC van Amsterdam constateerde: “Het gestructureerd toepassen van social media tijdens de les staat ook bij de door ons bezochte scholen in de kinderschoenen”.

Foto: Leerlingbespreking op de UAGST (www.uagateway.org)

(Verslag: Sandra Beugel, CINOP)
Zoeken

Contactpersoon

 Sandra Beugel
Sandra Beugel
Managing consultant
06-51347470

Socialize met CINOP