Nieuws

Jaren

Feestelijke diploma-uitreiking ROC van Amsterdam en ROC Flevoland

Naam afbeelding

22 oktober 2013

Een bijzondere diplomering voor ROC van Amsterdam en ROC Flevoland: vrijdag 11 oktober ontvingen 294 docenten een post-HBO diploma in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Zij maakten deel uit van de eerste lichting die meedeed aan het LC-scholingsproject. CINOP Advies verzorgt de module Onderwijslogistiek. Wij feliciteren alle betrokkenen met dit resultaat!

Na lovende woorden van o.a. Hans Schutte (Directeur-Generaal Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap & Emancipatie) en Ronald Wilcke (vice-voorzitter Raad van Bestuur) kregen de docenten hun diploma uitgereikt. Daarna kwamen hoofdtrainers Kim Wannet en Hanna de Koning aan bod met een presentatie vol muziek, beelden en anekdotes die de LC-docenten, hun familie en collega’s meenamen in deze twee jaar durende reis. 

In 2011 is ROC van Amsterdam/Flevoland gestart met het professionaliseren van haar LC-docenten. Daartoe is een scholingstraject ontwikkeld met vier modules: Klassenmanagement en didactische flexibiliteit, Kwaliteitszorg en Examinering in de onderwijspraktijk,  Onderwijslogistiek en Docentenstage. Op 11 november 2013 start een nieuwe lichting van 150 docenten met de LC scholing.

Module onderwijslogistiek
CINOP Advies verzorgt de module Onderwijslogistiek. Daarin staat het zoeken naar creatieve oplossingen voor logistieke vraagstukken centraal. Onder het motto ‘binnen één set van randvoorwaarden zijn oneindig veel oplossingsrichtingen’ gaan we met de LC-docenten aan de slag met een actuele casus.

Bij onderwijslogistiek gaat het om processen die zich uitstrekken boven het niveau van de didactiek alleen. De didactische processen worden door de logistieke processen mogelijk gemaakt en beïnvloed door diverse randvoorwaarden zoals bekostiging, leerlingenaantallen, gebouw, wet- en regelgeving, personele inzet etc.

Verkennen van eigen context
Op basis van literatuur en evidence based onderzoek op het gebied van onderwijslogistiek verkennen we de eigen context van het team. Hoe verloopt het onderwijslogistieke proces binnen de grenzen van het team, het cluster/domein en de gehele organisatie? Waar zitten knelpunten en mogelijkheden tot verbetering? Wat valt binnen de eigen invloedscirkel en ruimte om te handelen? Hoe neem je het team in dit krachtenveld mee?

Meer weten? Neem dan contact op met Sandra Beugel, sbeugel@cinop.nl of 06-51347470.

Zoeken

Contactpersoon

 Sandra Beugel
Sandra Beugel
Managing consultant
06-51347470

Socialize met CINOP