Nieuws

Jaren

Ontwerpen van curricula met Herontwerptool van start bij Nova College

Naam afbeelding

12 november 2013

Op 5 november 2013 heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden van de pilot Herontwerptool bij het Nova College.

Met drie teams is een eerste aanzet gemaakt om te komen tot een grofontwerp van de opleiding volgens de nieuwe kaders over de onderwijstijd. Het gaat om het Team Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener (SMD), Team Junior Accountmanager en Team Bouwkunde.

Meer dan opplussen
Tijdens deze bijeenkomst is een beeld geschetst van hoe Nova College dit schooljaar de slag wil maken om te voldoen aan de nieuwe eisen ten aanzien van de intensivering van onderwijstijd. Daarbij is nadrukkelijk aangegeven dat het niet alleen gaat om het opplussen van lesuren, maar dat teams worden gestimuleerd om te zoeken naar manieren om tot een krachtig en volwaardig curriculum te komen.

Om dit creatieve proces te ondersteunen is vervolgens een start gemaakt met het maken van scenario’s met behulp van de Herontwerptool, een interactief instrument van Educator en CINOP Advies, waarmee een grofontwerp kan worden gemaakt (zie download in rechterkolom).

Teams aan het woord
Hieronder enkele reacties vanuit de teams:

''De Herontwerptool maakt heel inzichtelijk hoe de verdeling van onderwijstijd momenteel geprogrammeerd is en waar de hiaten zitten ten aanzien van de nieuwe normen rondom de onderwijstijd''

''Fijn dat je scenario’s kunt schetsen en daarbij je argumenten voor en tegen kunt vastleggen. Dat voorkomt dat je de keuzes die je gemaakt hebt niet achteraf nog moet reproduceren. Ook kun je eerst analyseren of een scenario voldoet, voordat je dit verder uitwerkt''
 
'We zijn erg nieuwsgierig naar de link met het kwalificatiedossier'

Op 17 november staat de tweede pilotsessie gepland. Dan gaan de teams een keuze maken voor de indeling van hun opleiding m.b.t. BOT en BPV en ook het grofontwerp inkleuren, inclusief het linken van onderwijsactiviteiten aan de werkprocessen.

Nieuwsgierig wat de Herontwerptool voor uw opleiding kan betekenen? Neem contact opnemen op met Sandra Beugel (sbeugel@cinop.nl, 06-51347470) of Roel Nicolai (rnicolai@educator.eu, 0341-375600).

Zoeken

Contactpersoon

 Sandra Beugel
Sandra Beugel
Managing consultant
06-51347470
 Linda Medendorp
Linda Medendorp
Senior consultant
06-10015885

Socialize met CINOP