Nieuws

Jaren

Bouwen aan een krachtig curriculum

Naam afbeelding

04 juni 2014

De impact van Focus op Vakmanschap wordt steeds beter zichtbaar in het onderwijs en de nieuwe kwalificatiedossiers zijn in aantocht. Veel scholen grijpen dit moment aan om een impuls te geven aan hun deskundigheid rondom curriculumontwikkeling. Hoe bouwt u als team echter een krachtig en innovatief curriculum? De training Curriculumontwikkeling geeft managers en ontwikkelaars concrete handvatten.

In een krachtig curriculum komt de samenhang tussen vakken, synergie met andere opleidingen en niveaus, differentiatie & maatwerk en een goede afstemming met het werkveld optimaal tot uitdrukking. In de training Curriculumontwikkeling leren managers, docenten en ontwikkelaars hun deskundigheid te vergroten en adequaat regie te voeren over het proces rondom het (her)ontwerpen van curricula.

Trainingsaanpak

U werkt met uw eigen casuïstiek. Uiteraard reiken wij u hierbij diverse theoretische kaders, handvatten en tools aan voor het ontwikkelen van een krachtig en innovatief curriculum. Zoals de Herontwerptool: met deze tool krijgt u snel inzicht in het effect van ontwerpkeuzes voor het examenmodel, verdeling onderwijstijd, samenhang, leerlijnen en de dekking met het KD. De Herontwerptool helpt u om afwegingen en keuzes rondom het herontwerpen van het curriculum van uw domein te onderbouwen.Opbrengsten

Tijdens de training maakt u kennis met de CINOP-methodiek voor curriculumontwikkeling. U werkt aan uw eigen ontwikkelopdracht, met als doel dat u na afloop van de training een vernieuwd curriculum in handen hebt. Daarnaast is de training gericht op kennis- en vaardigheidsontwikkeling rondom het thema curriculumontwikkeling. Uw eigen context, zowel opleidingsspecifiek als roc-breed of regionaal, is daarbij het vertrekpunt. Na afloop van de training bent u in staat: 
 • Zowel inhoudelijk als procesmatig sturing te geven aan het ontwikkelen van curricula.
 • Implicaties van de nieuwe kwalificatiedossiers te doorgronden.
 • Verschillende scenario’s te ontwikkelen voor het ontwerp van uw opleiding(en).
 • Een curriculum te beoordelen op kwaliteit. Bijvoorbeeld wat betreft de mate van samenhang, examenmodel, positionering BPV, dekking KD enzovoort.
 • Rekening te houden met logistieke consequenties van het ontwerp.
 • Plus- en minpunten te benoemen van zowel inhoudelijke als procesmatige zaken rondom curriculumontwikkeling.
 • Het gesprek in uw team te stimuleren over het bouwen van een curriculum.


Dag 1 - Kennismaken en basis van curriculumontwerp
 • Kick-off
 • Verkennen van de ontwikkelopdrachten van de deelnemers
 • Overview CINOP-methodiek voor herontwerpen van curricula
 • Aan de slag met stap 1 van de methodiek: van visie en kaders naar ontwerpprincipes
 • Implicaties nieuwe KD’s

Dag 2 – Creatief werken aan het grofontwerp
 • Aan de slag met stap 2 van de methodiek: opstellen van het grofontwerp, met daarin onder andere:
  o    examenmodel
  o    positionering BPV
  o    onderwijstijd
  o    didactisch model 
 • Verschillende scenario’s ontwerpen aan de hand van de nieuwe kwalificatiedossiers met behulp van de Herontwerptool.
 • Hoe neem ik mijn team mee?

Dag 3 –Klaar voor de start!
 • Aan de slag met stap 3 en 4 van de methodiek: fijnontwerp en implementatieplan.
 • Logistieke consequenties van het ontwerp.
 • Check kwaliteit van de opleiding.
 • Eindproducten opleveren:
  o    conceptcurriculum is gereed;
  o    er ligt een plan voor ontwikkeling en implementatie van het nieuwe curriculum.


Terugkomdag (dagdeel)
Een maand na de laatste bijeenkomst organiseren we een terugkommiddag. In deze laatste sessie blikken we terug op de training. Er is gelegenheid om ervaringen te delen en vragen te bespreken. Ook ontvangt u nog aanvullende adviezen, tips en tricks. We nodigen de leidinggevenden van de deelnemers uit hierbij aanwezig te zijn. Tevens reiken we de certificaten uit als bewijs van deelname.

Optimaal rendement
De tijdsinvestering van deze training is 25 uur voor bijeenkomsten en daarnaast nog de tijd om de vertaalslag binnen uw eigen organisatie te maken en (voorbereiding)opdrachten uit te voeren (±25 uur). De studiebelasting komt daarmee uit op 50 uur. Onze ervaring leert dat voor een optimaal rendement het volgende van belang is:
 • U vervult binnen het team een rol als curriculumontwikkelaar, zowel inhoudelijk als procesmatig.
 • Uw opdracht met betrekking tot het ontwikkelen van curricula is helder.
 • U beschikt over de documenten en informatie met de relevante kaders en uitgangspunten van uw organisatie vanuit de verschillende niveaus.
 • Ook tussen de bijeenkomsten kunt u de vertaalslag maken naar uw eigen praktijk.
Kosten
De training bedraagt € 1255,- per deelnemer. Op basis van open inschrijving. Inbegrepen zijn het cursusmateriaal, toegang tot de Elektronische Leeromgeving, lunch gedurende de 3 trainingsdagen en het gebruik van de Herontwerptool tijdens de leergang. De training start zodra minimaal 10 deelnemers zijn ingeschreven en kent een maximum van 15 deelnemers per groep.

Interesse? Meld u nu aan!

CINOP verzorgt deze training op diverse locaties, onder andere in Den Bosch en in de regio Utrecht. Kijk voor actuele gegevens over trainingsdata en locaties op onze Agenda. Het is ook mogelijk de training incompany uit te voeren voor € 7.850 per groep.  Neem dan contact op met Sandra Beugel, sbeugel@cinop.nl, 06-52347470.
Zoeken

Meer over dit onderwerp

Contactpersoon

 Sandra Beugel
Sandra Beugel
Managing consultant
06-51347470

Socialize met CINOP