Nieuws

Jaren

Inspirerende workshops: Goed op weg met de herziene kwalificatiedossiers

Naam afbeelding

17 november 2014

Op 22 en 30 oktober 2014 organiseerde CINOP Advies voor ruim 50 managers, onderwijsontwikkelaars en andere belangstellenden workshops over de impact van de herziene kwalificatiestructuur (HKS) op het onderwijs. Centraal stond kennisdelen, ervaringen uitwisselen en brainstormen over hoe je hier als school op een goede manier mee om kunt gaan.

Verschillende scholen, opleidingen en startsituaties
Tijdens de workshops waren diverse scholen vertegenwoordigd: o.a. ROC van Amsterdam, Landstede, Nova College, Media College, Aloysiusstichting en ROC Menso Alting. Sommige scholen zijn nu al druk bezig omdat zij in het pilotjaar 2015 met de nieuwe KD’s willen starten. Anderen staan nog aan het begin. Zij grijpen de sessie aan om zich goed te oriënteren op de (on)mogelijkheden om op basis daarvan hun aanpak te bepalen.

Keuzedelen; fabels en feiten
De keuzedelen zijn een nieuw element in het mbo. Daar bestaat nog veel onduidelijkheid over: wat mag wel en wat niet? Valt het qua examinering nu onder het Inspectiekader of mag je daar wat vrijer mee omgaan? Hoe vertaal je de keuzedelen naar onderwijs; moet dat exact 15% van de opleiding zijn? En wat gebeurt er als je de opleiding versnelt? Kun je het zowel als losse onderwijsactiviteiten aanbieden als koppelen aan andere basisvakken? Mag je dan minder keuzedelen aanbieden? Vragen zoals deze zijn uitvoerig met elkaar besproken.

Verschil tussen oud en nieuw
Een goed begin is het halve werk. Daarom hebben we tijdens de bijeenkomst aandacht besteed aan hoe je als school een goede analyse van de startsituatie kunt maken. Niet alleen door de was-wordt-lijst te bekijken, maar ook inhoudelijk in het dossier zelf; wat zijn de grootste veranderingen? Is er sprake van alleen een nieuwe indeling in het basis- en profieldeel, zodat de opleiding inhoudelijk grotendeels gehandhaafd kan blijven worden, of vindt er een grotere verandering plaats, die vraagt om het herontwerpen van de opleiding? En het in kaart brengen van de veranderingen op dossierniveau is het uiteraard ook hét moment om weer eens goed stil te staan bij de kern van de opleiding; waar leiden wij voor op? Hoe geven wij vorm aan de kwaliteit van ons onderwijs en welke mate van maatwerk en flexibiliteit willen wij onze leerlingen bieden? Zo kan de omslag naar de nieuwe dossiers gebruikt worden als vliegwiel voor het verder verhogen van de kwaliteit van het onderwijs.
 
Aan de slag!
Uit de evaluatie van de bijeenkomsten bleek dat de deelnemers deze informatiebijeenkomst erg op prijs hebben gesteld. Een greep uit de evaluatieformulieren: “Met weer een heleboel nieuwe informatie ga ik naar huis” en “Inspirerend, nieuwe ideeën en praktische tips opgedaan”.  Deelnemers gaan met de besproken de tips en tricks aan de slag op hun school om vervolgstappen te zetten. Tevens hebben zij toegang tot de demoversie van de Herontwerptool om inzicht te krijgen in het effect van ontwerpkeuzes voor het examenmodel, verdeling onderwijstijd, samenhang, leerlijnen en dekking van het KD.

Meer weten
Wilt u ook een bijeenkomst organiseren bij u op school over de impact van de nieuwe kwalificatiedossiers voor onderwijs en examinering? Of bent u op zoek naar ondersteuning bij de implementatie van nieuwe KDs en/of een training curriculumontwikkeling? Neem dan contact op met Sandra Beugel (sbeugel@cinop.nl) of Raisa van Winden (rwinden@cinop.nl).

Of kom naar de informatiebijeenkomst 'Goed op weg met de herziene kwalificatiedossiers' op 22 januari 2015 in Rotterdam.
Zoeken

Contactpersoon

 Sandra Beugel
Sandra Beugel
Managing consultant
06-51347470
 Raisa van Winden
Raisa van Winden
Consultant
06-10970910

Socialize met CINOP