Nieuws

Jaren

MBO Themabijeenkomst Breed opleiden voor niveau 2

Naam afbeelding

09 oktober 2015

Voor de zomer kwamen 18 managers, projectleiders en (strategisch)beleidsmedewerkers bij elkaar om te sparren over kansen en mogelijkheden voor ‘breed opleiden voor niveau 2-opleidingen’. Zij vertegenwoordigden samen 11 mbo-scholen.

Wat verandert er in de nieuwe kwalificatiestructuur voor de niveau 2-opleidingen? Wat verandert er regionaal met betrekking tot het arbeidsmarktperspectief? Hoe ziet de doelgroep er uit? En welke kaders voor bijvoorbeeld doelmatigheid geeft de organisatie mee voor ook de niveau 2-opleidingen?

In de bijeenkomst hebben we vanuit verschillende perspectieven gekeken naar de ontwikkelingen rondom de niveau 2-opleidingen; het werkveld, de leerling en de organisatie. Daarin viel op dat de mate waarin het bedrijfsleven betrokken is bij alle ontwikkelingen rondom de herziene curricula bij veel roc’s nog niet sterk is geborgd.

Verder hebben we een drietal scenario’s geschetst voor hoe onderwijs- en examinering van de nieuwe KD’s er uit zou kunnen zien. De insteek was niet dat één scenario beter is dan het andere. Het gaat er om je goed bewust te zijn van jouw regio, jouw doelgroep en de kaders/ontwikkelingen binnen jouw organisatie om zo tot een keuze te komen voor het scenario dat het beste past.

Enkele overwegingen/argumenten uit de groep:
  • Breder opleiden vergroot de kans van leerlingen op de arbeidsmarkt
  • Bij ambachtelijke beroepen (mits je ook voldoende massa hebt) past een smalle opleiding misschien beter dan een bredere opleiding.
  • Zo lang mogelijk en zo breed mogelijk opleiden kan de ontwikkelkansen maximaliseren
  • De invoering van dit nieuwe, brede dossier vraagt om nog meer en vooral meer structurele samenwerking met het regionale bedrijfsleven. Het gaat echt om kennis van en een netwerk in je regionale bedrijfsleven.
Meer weten? Neem dan contact op met Sandra Beugel: sbeugel@cinop.nl, 06-51347470.
Zoeken

Contactpersoon

 Sandra Beugel
Sandra Beugel
Managing consultant
06-51347470
 Raisa van Winden
Raisa van Winden
Consultant
06-10970910

Socialize met CINOP