Nieuws

Jaren

Webinar 21ste-eeuwse vaardigheden goed bekeken

Naam afbeelding

12 oktober 2015

Het live webinar op 8 oktober 2015 van Pieter Baay (ecbo) en Sara van Kesteren (CINOP Advies) over 21ste-eeuwse vaardigheden is heel goed bekeken. In de uitzending gingen zij in op de vraag waarom de vaardigheden nodig zijn voor de arbeidsmarkt van de toekomst en hoe scholen deze vaardigheden kunnen inbedden in hun onderwijs en lespraktijk.

De banen en werkplekken van de toekomst veranderen drastisch. Denk alleen al aan de (zorg)robot die de verpleegster vervangt of de onstuitbare opmars van de zzp'er. Dat vraagt om jongeren die onder andere sociaal, digitaal, creatief en ondernemend zijn. Er is een andere manier van kijken, denken en doen nodig. Daarvoor zijn 21ste-eeuwse vaardigheden zoals creativiteit, ondernemerschap en probleemoplossend vermogen van belang. Deze vaardigheden zijn niet nieuw, maar wel belangrijker dan ooit.

Webinar terugkijken
Heeft u het webinar gemist, maar wilt u toch in één keer op de hoogte zijn van 21ste-eeuwse vaardigheden? En van de betekenis ervan voor het beroepsonderwijs en de dagelijkse lespraktijk? Bent u benieuwd naar praktijkvoorbeelden in het mbo? U kunt heel gemakkelijk het webinar hier terugkijken.

Onderwerpen
In het webinar gaan Pieter Baay en Sara van Kesteren in op het waarom, wat en hoe van de 21ste-eeuwse vaardigheden. Vragen die aan bod komen zijn:

  • Waarom al die aandacht voor 21ste-eeuwse vaardigheden?
  • Wat is er nu anders dan een paar jaar geleden?
  • Wat zijn de gevolgen voor de mbo-sector?
  • Welke vaardigheden heeft een vakman/vrouw straks nodig?
  • Wat blijkt uit recent onderzoek over deze skills?
  • Wat verandert er in het klaslokaal en bij docenten?
Hoe kunnen scholen hun onderwijs aanpassen (curriculum, didactiek, mindset)?

Voor wie
Het webinar is voor alle onderwijsprofessionals die meer willen weten of werken aan ‘21st-proof’ (middelbaar) beroepsonderwijs. Van docent tot directeur, van beleidsmaker tot onderzoeker.

Sprekers
Onderzoeker Pieter Baay (ecbo) promoveerde onlangs op de overgang van mbo-opleiding naar arbeidsmarkt. Momenteel is hij betrokken bij projecten rondom 21ste-eeuwse vaardigheden, sociale netwerken en excellentie.
Sara van Kesteren (CINOP Advies) is adviseur én zelfstandig ondernemer met expertise op pedagogisch-didactische thema’s, nieuwe vormen van leren en mbo-vraagstukken zoals curriculumontwikkeling.
Zoeken

Socialize met CINOP